Status så langt i år

Tidligere år har jeg skrevet en status etter sommeren, men velger i år å legge ut status før sommeren da første halvår har vært såpass innholdsrik at jeg risikerer å glemme noe om jeg venter til etter ferien..

Året startet strålende med åpen bane på Solastranden og kun noen få dager med vintergreens. Alle piler pekte oppover og det var økning på både driving range, greenfee, instruksjon og omsetning i Proshop. Det kom også 31 nye medlemmer bare i januar som var en økning sammenlignet med fjoråret. I Februar roet aktiviteten seg noe og lå på nivå med tidligere år.

Så kom mars og alt ble snudd på hodet. Banene ble stengt og ansatte ble permittert. Hvordan det utartet seg kan du lese om i tidligere innlegg «Mye kan skje på en uke» og «Er golf en idrett» og «sendt krisepakke».

Det var en periode med intensiv jobbing inn mot NGF, styret og andre klubber for å få åpnet våre baner igjen og vi følte vel at ikke alle klubber på Østlandet helt så problemet da de fortsatt hadde vinter og holdt stengt uansett. Men vi fikk til slutt gjennomslag og fikk åpnet banene igjen etter å ha holdt dem stengt i 3 uker. Baner i resten av Europa stengte også og holdt dem stengt betydelig mye lenger enn i Norge. Vi er fortsatt ikke tilbake til normalen og ber alle fortsatt ta hensyn til 1 meters regel og være flink med håndhygiene.

Bonanza blir definert som «ville tilstander» og ble ordet mange brukte for å beskrive hva som skjedde når golfbanene åpnet igjen. Det ble i April spilt over dobbelt så mange golfrunder i forhold til snittet i April siste 3 år. Faktisk var det nærmere 9000 runder denne måneden og nivået har holdt seg der i både Mai og Juni. Faktisk har det blitt spilt flere runder så langt i år enn det ble gjort i hele 2017… Og det gledelige er at det i hovedsak er våre egne medlemmer som spiller mer. Antall gjestespillere har også økt, men ikke på langt nær så mye. Men vi ser at mange har lagt golf ferien sin til Vestlandet i år og vi har fått laget gode golf pakker med hotell de kan benytte seg av, så vi antar at det blir travelt også i sommer.

Været har også selvfølgelig spilt en stor rolle på den økte aktiviteten og vi håper bare at sommeren ikke er over og at det fine været fortsetter også ut over høsten og vinteren 😊

Vi har fått 240 nye medlemmer så langt i år og vi arrangerer sommerskole for over 100 barn som vi også håper blir værende som medlemmer og på trening ut over høsten. Som en ser av grafen under er de fleste nye medlemmene i aldersgruppen 22-40.

Det er nå totalt 2052 medlemmer i klubben, som er 60 flere enn samme tidspunkt i fjor. Mange eksisterende medlemmer har nå også endret fra passivt medlemskap og andelen aktive har økt fra 69% til 73%. Nå har også 89% av medlemmer spillerett på begge baner. Snitthandicapet er redusert til 25,6 mens snittalderen i klubben nå er redusert til 47,6

Økonomisk sett har vi nå også tatt igjen det vi tapte på å måtte holde stengt slik at regnskap pr Mai har tilsvarende inntekter som i 2019, mens en har klart å redusere kostnader med ca kr. 500.000,- i samme periode. Likviditet er forbedret i og med at en har fått avdragsfrihet på både lån og leasingavtaler. I søknad om krisepakke fikk vi avslag på tapt greenfee, driving range og instruksjonsinntekter. Men vi fikk dekket tap for avlyste turneringer og arrangement vi skulle hatt i perioden.

Heldigvis har også mange valgt å bruke feriepenger til å oppgradere sine golfkøller og Proshop har hatt en betydelig økning i omsetning. Klubben har her også hatt en dialog rundt åpningstider og vil etter sommeren være med å dekke en større del av åpningstidene til Proshop på begge anlegg. Forhåpentligvis vil dette gi en bedre service til våre medlemmer og gjester. Det er også et ønske som har kommet fra medlemmer og gjester gjennom undersøkelsen «Golfspilleren i sentrum».

En annen ting som må nevnes er tilbakemeldinger på at tiden det tar å spille en golfrunde har gått betydelig ned. Det er tidsbesparende å ikke kunne ta ut flagg på green, bruke bunkerraker eller stoppe opp ved Gobex automater. Vennligst ha dette i tankene når disse etter hvert blir dagligdags igjen. Gjør ting raskt og effektivt, så trenger det ikke ta lenger tid selv med bunkerraker og gobex.

I en Bonanza er det ønskelig med mye folk på jobb. Dessverre har vi her hatt en utfordring med sykmeldinger og innleid banemannskap som måtte i karantene. Det har derfor vært en del armer og bein og travle dager, men jeg må berømme alle ansatte som har stått på og gjort en fantastisk innsats i perioden. Tilbakemeldinger og svar fra undersøkelsen viser også at medlemmer og gjester er fornøyd med banen og service de mottar. Vanligvis er det noe roligere på høsten, men i år blir det travelt da mange arrangement har blitt flyttet fra våren til høsten. Men heldigvis har vi nå noe mer oversikt og kontroll, og mye aktivitet er bra 😊

Golfparken med 6 nye golfhull har vi også rukket og åpne i perioden. Den er nå åpen for spill, men det gjenstår fortsatt en del arbeid med skilting og klipping før vi er helt fornøyd og det kan bli en type rekruttering og kurs bane slik vi ønsker. Inntektene fra fotballgolf har økt betydelig i perioden og har så langt i år oversteget totale inntekter fra fotballgolf i 2019.

I og med at Emil har vært sykmeldt på grunn av ryggen har det dessverre vært redusert bemanning på Solastranden i en periode. Så etter ferien vil jeg derfor ha kontor på Solastranden hver onsdag. Som alltid er døren åpen hvis en lurer på noe eller vil fortelle om et fantastisk golfslag en har slått.

Styret og byggekomiteen er nå også godt i gang med planlegging av nytt klubbhus på Solastranden og treningshall på Forus. Rammene som ble satt på årsmøtet ser ut til å holde og forhåpentligvis blir begge disse prosjektene fremlagt på et ekstraordinært årsmøte i september. Kanskje klarer vi et spadestikk i løpet av året?

Sportslig ser vi frem til Lag-NM i Juli på Stavanger GK for både damer og herrer, mens våre gutter og jenter skal spille Lag-NM på Oslo GK i August. Alle lag stiller i år i Elitedivisjonen og håper å bite fra seg der. Følg dem gjerne på livescore eller som publikum hvis du er i nærheten.

Ønsker alle en fantastisk sommerferie og bruk gjerne tiden på å besøke andre flotte golfanlegg i landet, eller spill med noen tilreisende gjester på en av våre baner 😊

André