Er golf en idrett?

Dette spørsmålet har golfen måttet argumentere for i mange tiår, og fortsatt må golfforbundet jobbe inn mot våre myndigheter og argumentere for at golfklubbene skal få tilsvarende tilskudd og støtte som resten av idretten. Her er vi langt fra i mål. Selv etter at golf har blitt egen Ol-gren så får ikke golfidretten tilsvarende i støtte fra den Olympiske komite som andre idretter.

Så, i disse coronatider har plutselig denne diskusjonen blusset opp igjen, men da med en ny vinkling.

Når Norges Idrettsforbund går ut og erklærer at all idrett – trening og konkurranser må opphøre med umiddelbar virkning, så stiller vi selv spørsmålet – er vi en virkelig en idrett og må følge disse pålegg?. For å unngå usikkerhet rundt dette, går Norges Golfforbund ut og spesifiserer at det også gjelder for golfklubber/golfbaner. Selv da mener flere golfere at golfklubber ikke er en del av idretten og at vi klarer oss selv. Vi velger heller å høre på instanser som sier at en fint kan holde golfbaner åpne. Når vi da hører at en kommunelege anbefaler stenging, mens en annen anbefaler å holde åpent, så bør en kanskje unngå å lete etter instanser som legitimerer å holde åpent og heller høre på de direktiver og retningslinjer fra idrettens øverste organer – NGF og NIF.

Sola Golfklubb er Norges største golfanlegg med to baner og nesten 2000 medlemmer. Skal vi velge å si at vi ikke ønsker å høre på NIF og NGF? At vi heller ønsker å ta egne beslutninger? Med rundt 170 golfklubber i landet skulle vi ikke heller stått samlet? Er golf en idrett og derav pålagt å følge de anbefalinger og pålegg som kommer fra NGF og NIF? Eller er en golfrunde tilsvarende det å gå en tur?. Skal klubbene anbefale hvordan NGF skal forholde seg til NIF og norske helsemyndigheter? Er vi en del av idretten eller er vi ikke? Hvorfor skal vi da motta tilskudd som tippemidler, momskompensasjon og lokale aktivitetsmidler tilsvarende andre idretter om vi velger å ikke være endel av idretten?

Vi har mottatt innspillet om at forbudet kun gjaldt organisert idrett. Men hvem skal definere hva organisert idrett er? Klubbene selv? Alle golfspillere er medlem av et idrettslag og derav NIF. Er vi da mer organisert enn f.eks de som bare går en tur på stranden? Hadde vi unngått definisjonen organisert idrett hvis vi hadde fjernet Golfbox og ikke kunne bestilt starttider, men kun gått en tur på golfbanen med noen køller og en ball? Vi mener at dette ikke er opp til hver enkelt klubb å bestemme. Det å være organisert under NGF og NIF gir oss rettigheter og plikter. Det er derfor svært viktig at vi lojalt følger opp idrettens anbefalinger og pålegg – og ikke velger å tolke dem etter hva som passer hver enkelt klubb – eller medlem. Vi kan ikke ha et system som ikke er tydelig, og vi må ha ledere som forholder seg til overordnede føringer.

Har myndighetene rett til å stenge våre golfbaner? Nei, ikke slik det er kommunisert til nå. Det er, som også mange medlemmer har påpekt, kun anbefalinger fra NGF. Men når NIF går ut og ber om stans i all idrettslig aktivitet, så burde det egentlig være unødvendig at NGF må ut å spesifisere at det også gjelder golfklubber/golfbaner. Vi er kanskje ikke så integrert i norsk idrett som vi skulle tro og vi har fortsatt en lang vei å gå til golf er akseptert på lik linje med f.eks fotball og langrenn. Skal vi komme dit hjelper det nok ikke å holde golfbaner åpne for spill når vi har fått anbefalt fra idrettens øverste organ å stenge dem ned for en gitt periode.

Ingen idretter liker å bli fortalt at de ikke får utøve sin idrett. Selvfølgelig ønsker vi å ha våre baner åpne og medlemmene fornøyde. Det ønsker NGF også. Her på Vestlandet er vi bortskjemte med en lang golfsesong og i årets vintermåneder (Des/Jan/Feb) holdt vi åpent hver eneste dag og kun 7 av 91 dager måtte vi spille på vintergreener. Og nå – med hjemmekontor og vår i luften så kribler det selvsagt i hele kroppen etter å komme ut på golfbanen. Selvfølgelig skulle også vi ønsket å ha åpne baner – og sammenlignet med mange andre idretter og aktiviteter så synes også vi at smittefaren antakelig er betydelig mindre på en golfbane om man tar de rette forhåndsreglene. Heldigvis er det ikke opp til oss å synse om dette. (Vi kan gjerne synse, men det er heldigvis ikke opp til oss å avgjøre det)

Vi er et idrettslag og idrettslag spiller på lag med idretten. Så enkelt er det. Vi jobber inn mot våre øverste organ og argumenterer for at vi igjen kan åpne våre golfbaner for spill fra 27.03 (og gjerne før) med retningslinjer godkjent av både NGF, NIF og Norske helsemyndigheter. Hvorfor skulle vi ellers betalt store summer til NGF hvert år hvis vi ikke stolte på at de jobber for at våre medlemmer skal få drive med sin favorittaktivitet og idrett, så ofte de vil, gjennom hele året

Stå samlet om å støtte opp om de direktiver vi får fra NGF/NIF – så kommer vi oss gjennom denne krisen – styrket og som en tydeligere lagspiller med resten av idretts Norge. Så tar vi på oss bagen og stikker til golfbanen så fort vi får beskjed 🙂 God helg

André Mortensen
Daglig leder
Sola Golfklubb