Sola Golfklubb er med i høst med i prosjektet Ett slag av gangen. Vi startet opp med golftrening i februar 2023.

Foreningen Ett slag av gangen (ESAG) bruker golfbanen som mestringsarena overfor mennesker med rusavhengighet, psykisk syke, unge lovbrytere, domfelte og løslatte, unge i utenforskap og minoriteter. Vi ønsker at alle de fine menneskene som er deltagere hos oss skal få sitt ønske oppfylt: å komme tilbake til «normalsamfunnet» med jobb eller skole.  Vi mener det finnes en plass i arbeidslivet til alle som ønsker det.

ESAG er et prosjekt som foregår over hele Norge og over 50 klubber er med!

Formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker. Målsetning med tilbudet er å skape et aktivitetstilbud for målgruppen som gir fysisk aktivitet samt skape arena for sosial utvikling, mangfold og integrering hvor matservering og arbeidstrening også vil være viktige elementer i tilbudet, gjennom samarbeidspartnere. Styret vil vurdere om annen samfunnsnyttig aktivitet også skal innlemmes i foreningens formål. Foreningen Ett slag av gangen har inngått et samarbeid med Norges Golfforbund som vil være med å sikre aktivitet i våre samarbeidende klubber.

 

Våre treninger er lavterskel og alle kan være med. Vi øver på slag, teknikk, putting, regler og mye mer. Vi går også ut på banen når vi føler oss trygge på dette, både i Golfparken, som er litt mindre, og 18 hullsbanen. Vi er utendørs om sommeren, og innendørs i simulatorhallen vår om vinteren når det er dårlig vær.

 

Kontaktperson for ESAG nasjonalt

Marianne Smith Magelie

marianne@ettslagavgangen.no

922 61 332

 

Kontaktperson for Sola Golfklubb

Ane Risa

ane@solagk.no

97975570

 

NÅR HAR VI TRENING?

Vi har trening på Forus, oppmøte er ved parkeringsplassen. Adressen er Åsenvegen 281.

Onsdag kl 17 – 18

Ønsker du å være med, eller vet du om noen som kunne tenke seg å prøve golf? Bli med!

Påmelding her 

Send en mail til ane@solagk.no eller melding til 97975570 om du lurer på noe.

Utstyr kan lånes av klubben!