Medlemstrening VÅREN 2020

Utsatt inntil videre

Det har det kommet retningslinjer fra helsemyndigheten om at det er lov å starte opp med aktiviteter.
Dette betyr selvfølgelig ikke at det er fritt fram.

PGA sammen med NGF og de andre organisasjonene har utarbeidet RETNINGSLINJER FOR INSTRUKSJON.

Disse retningslinjer er til bruk både for en til en og gruppe instruksjon.

Oppstart av instruksjon, en til en og i grupper med maks 5 personer (4+1) skal gjøres i forståelse med din golfklubb, det er golfklubben som har det rettslige ansvaret for å overholde smittevernloven.

DETTE GJØR AT DET ER VANSKELIG Å GJENNOMFØRE.