Computed Buffer Adjustment (CBA)

Dersom prestasjonene er utenfor bestemte grenseverdier, justeres buffersonen for spillerne. En slik justering kan medføre en høyere buffersone (dersom startfeltets prestasjoner er mye bedre enn forventet) eller en lavere buffersone (dersom startfeltets prestasjoner er mye dårligere enn forventet).

Alternativt kan beregningen vise, dersom spilleforholdene er ekstreme, at kun spillere som har spilt bedre enn buffersonen skal reguleres (ned) i handicap. CBA må anmerkes i GolfBox før eventuelle handicapreguleringer foretas og gjennomføres automatisk i GolfBox. Spilleren trenger ikke å ha kjennskap til hvordan beregningene foretas.

CBA benyttes kun i forbindelse med 18 hulls turneringsrunder, altså ikke ved 9 hulls turneringsrunder eller selskapsrunder. Hensikten med CBA er å ha ytterligere en ”rettferdighetsfaktor” i EGA Handicap System.

Hvis CBA er -1, blir man allerede regulert i handicap hvis man spiller på 36 poeng, hvor man tidligere måtte spille 37 poeng. Hvis CBA er + 1, skal man tilsvarende spille 38 poeng for at man skal bli regulert ned. Samtidig flyttes den nedre buffersonen opp (ved + på CBA) eller ned (ved – på CBA). Så spiller man på et handicap hvor buffersonen normalt er 33-36 poeng og CBA er -1, så flyttes hele buffersonen ned til 32-35. Det samme skjer med +1, bare motsatt vei, så blir buffersonen 34-37.