Mange lurer på hvilke konsekvenser en stenging av banene og stans i diverse aktiviteter har hatt for klubben. Fristen for å sende inn søknad om midler fra krisepakken til idretten var på tirsdag og vi fikk da laget en oppsummering som viser en reduksjon i omsetning på ca kr. 400.000,- for aktivitet i mars og april.

Begge baner stengte lørdag 14.03 og Solastranden åpnet igjen torsdag 02.04, mens Forus åpnet fredag 03.04. Så totalt var banene stengt i 21 dager. Baneåpning på Forus varierer årlig og var planlagt til rundt månedsskifte mars/april. Men med det fine været som var i midten av mars, så ville nok denne blitt fremskyndet.

Driving range ble ikke åpnet før 15.04 og var da stengt i ca 1 måned. Det var heller ingen instruksjon frem til 06.04. Turneringer har NGF fortsatt ikke åpnet opp for.

Klubben har et budsjett som igjen delvis er basert på gjennomsnitt av faktiske tall de siste 3 år. For eksempel så var omsetning på driving range i snitt siste 3 år for mars vært på kr. 70.000,- mens det i april har vært kr. 115.000,-. Disse tallene er så fordelt pr dag i aktuell måned. Så driving range var stengt i 17 dager i mars og 14 dager i april hvor en da har lagt til grunn historiske tall for søknad. Reelle inntekter på range fra 01.03 til 13.03 er så trukket ifra på søknad.

I søknad om krisepakke har klubben fulgt tilsvarende prinsipp om gjennomsnitt omsetning siste 3 år for både greenfee, instruksjon, driving range og turnering. En får ikke søke om faste kostnader eller andre inntekter som f.eks leieinntekter fra restaurant og Proshop

Vi er hvert år vertskap for flere typer turneringer. Blant annet skulle Norsk Seniorgolf arrangere turnering på både Solastranden og Forus i april. Her var det i fjor 120 deltakere og de fleste tilreisende som betaler greenfee kr. 350,-. Inntektstapet for disse turneringene alene vil da være ca kr. 70.000,-. Et annet eksempel med ytterligere konsekvenser er egne turneringer. For eksempel hadde Åpningsturnering i fjor 128 deltakere og startavgift kr. 150,-. Mesteparten av startavgift går ut igjen i premier som gavekort og er i søknaden trukket ifra som kostnader klubben ikke får dekket. Men disse «kostnadene» kommer jo i neste omgang som inntekt i Proshop som gavekort. Så her vil også Proshop måtte søke midler i krisepakke for redusert omsetning.

Fratrukket slike kostnader og reelle inntekter som kom i perioden en holdt stengt så er søknadsbeløpet sendt til krisepakke for idretten på totalt kr. 340.000,-. Det er også arrangement og turneringer som er avlyst for resten av året, men disse vil en søke erstatning om ved en senere søknad, da det nå i første omgang kun gjaldt for mars og april.

Får en avkortning på søknadsbeløp vil en da ha tapt penger på perioden en måtte holde stengt og det må da hentes inn gjennom ytterligere kostnadsreduksjoner og eventuelle økte inntekter.

Som en positiv gladnyhet har klubben så langt i år fått godt over 100 nye medlemmer, med over 60 nye medlemmer bare så langt i april. Flere av våre passive medlemmer har også aktivisert medlemskapet med fritt spill og antall spilte runder i april slår alle tidligere rekorder. Så la oss bare håpe at finværet fortsetter og at flere finner ut at golf er en fantastisk idrett de har lyst å starte med.

Vi kommer fremover til å sette opp enda flere nybegynnerkurs og håper at medlemmer kan være med å rekruttere slik at vi får fylt opp disse.

Husk at banene er åpne med restriksjoner og det er fortsatt begrensninger på hva som kan holde åpent. Men vi håper selvfølgelig at myndighetene kan slippe opp restriksjoner etter hvert slik at vi snart kan komme tilbake til en normal tilstand.