Damekomitéen

Vi har vært gjennom to år med korona-pandemi, og det har derfor vært relativt begrenset hva som har vært mulig å gjennomføre av aktiviteter for golfglade damer. Foregående komité har ikke hatt en lett jobb. Nå er pandemien på hell, og tiden er inne for å gjenoppta det gode arbeidet.

Det er etablert en ny damekomité som består av: Silje F. Nilsson, Bente Nansve, Siw Løwén, Siw Stenerud, Anita Elvebakk, Kari Sivertsen og Berit M Thuestad. Vi hadde vårt første møte 9.mai 22.

Sola golfklubb (SolaGK) sitt verdigrunnlag er: ÆRLIG-OFFENSIV-INKLUDERENDE. Med utgangspunkt i klubbens virksomhetsplan for 2022-2025 er en av målsettingene å «arbeide systematisk for å få med flere kvinner i klubben». Av klubbens totale medlemmer (2477)  er 436 kvinner dvs. i underkant av 20%.

For å oppnå klubbens målsetting, vil damekomitéen ha tre innsatsområder;

  1. Arbeide for gruppen med godt etablerte og aktive golfspillere.
  2. Ivareta nye damegolfere i forlengelsen av nybegynnerkomitéens arbeid.
  3. Engasjere spillere som av ulike årsaker, ikke er så aktive.

Alle områdene er like viktige, men gruppene vil ha til dels ulike behov. Men det vi alle har felles er at vi ønsker sosiale, trivelige og inkluderende golfdamer i SolaGK.

Komitéen må gjøre noen prioriteringer i arbeidet.

  • Vi har allerede startet opp det vi kaller Ladies Golf Hour (LGH). Dette er selskapsspill for alle, men kanskje først og fremst for dem som ønsker å bli kjent med nye Soladamer og der behovet for score og poengberegning er underordnet. Runden avsluttes med kaffe og drøs i klubbhuset (Se Facebook-siden).
  • Vi har satt dato for avslutning av sesongen som blir fredag 7.oktober kl. 17.00. Da blir det scramble-konkurranse. Nine and dine. Sett av datoen allerede. Nærmere informasjon kommer.
  • Fra høsten vil damekomitéen overta gjennomføringen av onsdagsgolfen. Vi vil komme tilbake til mer informasjon om den.
  • Vi jobber også med å strukturere kommunikasjonskanalene til damene. Hva publiseres hvor? Når benytter vi hjemmesiden vs. Facebook?
  • Vi har også fått opplæring av Emil i administrering av Golf Box.
  • Utover dette myldrer det av tanker og idéer uten at vi for øyeblikket kan si så mye mer.

Dersom du har innspill og idéer til Soladamene, setter vi pris på at du deler dem med komitéen.

Til slutt minner vi om at det finnes en Facebookside som heter  Sola GK Damer. https://www.facebook.com/groups/601965536555422

Meld deg gjerne inn i denne gruppen.

Ha en fortsatt strålende golfsesong!

Sola 28.06.22,

Damekomitéen