Det er mange medlemmer som må engasjere seg i golfklubben dersom vi skal klare å fylle alle verv. Vi er takknemlige for hver og en av dere som gir noe tilbake til klubben.
Vi vil liste opp alle deltakere i komiteer når de er på plass.