Alle medlemskap med fritt spill inkluderer NGF avgifter og bladet Norsk Golf.

Kontingenter kan betales pr måned, kvartal eller årlig. Årlig betaling gjelder pr kalenderår, mens månedlig har bindingstid 12 mnd fra innmelding. Årsmøtet i februar setter kontingent for innestående år og faktureres fra ca 01.3. Utmelding og endring av medlemskategori må skje innen 31.12 årlig for at en ikke skal være medlem i samme kategori påfølgende år. Ihht Klubbloven §4(2)

Kontingentsatser for tidligere medlemmer i hhv Sola og Solastranden Golfklubb med fritt spill på kun en bane finnes her

Adm.gebyr kommer i tillegg.

 

Passive medlemskap

For deg som ikke ønsker fritt spill, men som fortsatt ønsker å være medlem og ha mulighet til å spille golf både i Sola Golfklubb og på andre baner i landet.