Alle medlemskap med fritt spill inkluderer NGF avgifter og bladet Norsk Golf.

Kontingenter kan betales pr måned, kvartal eller årlig. Årlig betaling gjelder pr kalenderår, mens månedlig/kvartal har bindingstid 12 mnd fra innmelding. Årsmøtet i februar setter kontingent for innestående år og faktureres fra ca 01.3. Utmelding og endring av medlemskategori må skje skriftlig innen 31.12 årlig for at en ikke skal være medlem i samme kategori påfølgende år. Ihht Klubbloven §4(2)

Kontingentsatser for tidligere medlemmer i hhv Sola og Solastranden Golfklubb med fritt spill på kun en bane finnes her

Adm.gebyr kommer i tillegg.

 

Passive medlemskap

For deg som ikke ønsker fritt spill, men som fortsatt ønsker å være medlem og ha mulighet til å spille golf både i Sola Golfklubb og på andre baner i landet.