Styret avholdt ekstraordinært årsmøte digitalt på Teams, torsdag 26.11.2020.

Protokoll ekstraordinært årsmøte 2020

Men bygging av nytt klubbhus på Solastranden og innendørs treninghall på Forus ble enstemmig vedtatt fra et positivt årsmøte. Det var 42 stemmeberettigede tilstede. Byggene finansieres med en løsning med ca 1/3 fra Tippemidler, 1/3 fra tilskudd Sola kommune og 1/3 ekstra innbetaling fra medlemmer som ble vedtatt på årsmøtet i februar 2020. Det vil da ikke være noe langsiktig gjeld på byggene.

På hjemmesiden ligger det prosjektsider for begge byggeprosjekt hvor status vil bli oppdatert fortløpende.

Estimert ferdigstillelse:

  • Treningshall – Våren 2021
  • Klubbhus – Høsten 2021

Vi gleder oss til å komme i gang 🙂

Presentasjon fra ekstraordinært årsmøte 2020

Video som ble vist mens stemmeberettigede ble telt opp var en intern video fra strategisamling med styret. Se den gjerne igjen under og husk lyd.