Uke 45 – Åpning av Klubbhus

Uke 44 – Åpning av Innendørshall

Uke 42 – Utvask av klubbhus på dugnad og startet flytting av Proshop. Installasjon av GCHawks i innendørshallen. Kunstgress forsinket og kommer først i neste uke

Uke 41 – Høstferie for noen, men for andre fortsatt jobbing med simulatorbåser i innendørshall og ferdigstillelse av kjøkken og resepsjon i klubbhus.

Uke 40 – Elektriker og snekker ferdigstiller rangebåser og klar til montering av simulatorer. Brukstillatelse fra kommune av klubbhus og starter med innredning innvendig og resepsjon/Proshop.

Uke 39 – Dugnad på uteområder ved klubbhus og legging av heller. Startet bygging av rangebåser i innendørshall

Uke 38 – Toaletter og annen etasje i svingstudio påbegynt. Har støpt mur mot driving range på Solastranden. Montering av kjøkken i klubbhus

Uke 37 – Porter til innendørshall blir montert. Teppefliser har blitt lagt i klubbhus og det jobbes med dører og lister.

Uke 36 – Innendørshall er tett og en starter med elektrisk, men mangler porter. Dugnad i klubbhus med maling av søyler

Uke 35 – Vegger og tak til innendørshall monteres. Glass i paviljong ved klubbhus montert.

Uke 34 – Begynt å reise innendørshall med stålsperrer

Uke 33 – Arbeid påbegynt inne etter ferie. Kle vegger innvending

Uke 30 – Terrasse ferdig. Ingen arbeid inne grunnet ferie

Uke 29 – Dugnad

Uke 28 – Arbeidere har tatt ferie. Jobbes med dugnad på terrasse ute

Uke 27 – Startet dugnad ute med å legge terrasse. Fortsatt med innvendig kledning og tak

Uke 26 – Innvendig tak ferdig og startet med sparkling og maling. Rørlegger og elektriker på plass

Uke 25 – Innvendig kledning og vegger. Startet med maling og sparkling

Uke 24 – Klargjort gulv i klubbhus og vil snart begynne å kle vegger innvendig

Uke 23 – Lagt masser rundt ringmur innendørshall. Utvendig kledning er nå på klubbhuset. Innvendig er det snart ferdig isolert

Uke 22 – Ringmur støpt på innendørshall. Gjør klar for bunnledninger og rør. Elektriker på plass i klubbhuset

Uke 21 – Ventilasjon på plass i klubbhuset og alle vinduer og dører er satt inn. Forskaling satt opp på innendørshall og er nå klar for betong.

Uke 20 – Statusmøte i byggekomite og befaring i klubbhus. Starter arbeid med å planlegge innredning.

Uke 19 – Arbeidet på klubbhuset går stadig fremover og har startet med kledning.

Uke 18 – Tomten på Forus er klar for støping. Klubbhus på Solastranden er nå nesten tett med tak og vinduer og har startet isolering av vegger.

Uke 17 – Kranselag på klubbhus med Rygehus for å markere tett tak. Tomten på Forus er gravd ut og fylles i med masse og grunnarbeid

Uke 15 – Startet graving av tomt til innendørssenter

Uke 14 – Godkjenning av byggesøknad til Innendørshall på Forus er nå godkjent og gravemaskin flyttes fra Solastranden til Forus for å klargjøre tomten her.

Uke 12 – Rygehus (entreprenør) overtar nå prosjektet og vil reise begge bygg i tiden fremover. En kan da følge fremgangen på Webkamera.

Uke 11 – Gulv støpt i både garasje og klubbhus og er nå klar for snekkere.

Uke 9/10 – Støpt mur til garasje og gjort klar bunnledninger og fyllt masse i ringmur. Entreprenør er nå inne og gjør klar til støping av gulv.

Uke 8 – Ringmur er nå støpt på klubbhuset og en gjør klar med rør og ledninger før gulvet skal støpes.

Uke 5 – Tomten er gravd ut og klar for støping. Oppstartsmøte med entreprenører gjennomført. Men frost og snø utsetter støping av grunnmur på ubestemt tid. Byggestrøm er nå på plass og en gjør klar toaletter, Proshop og administrasjon.

Uke 4 – Igangsettelse fra kommunen er innvilget og en starter med grunnarbeidet til nytt klubbhus. Ansatte har ansvaret for grunnarbeid og det graves nå grøfter til strøm, vann, kloakk etc før en starter med å flytte masse og klargjøre tomten. Byggestrøm vil forhåpentligvis komme på plass i løpet av uken og en må da også få koblet på vann/kloakk til midlertidige lokaler.

Uke 3 – Rammetillatelse fra kommunen innvilget og en søker nå om igangsettelse. Fortsatt oppryddning etter riving. Ingen strøm og både bane, parkeringsplass etc er dekket av is.

Uke 2 – Dugnad gjennomført. Kjempebra med mange frivillige som ble delt opp i mindre grupper for å kunne holde avstand og følge smittevern. Riving har nå startet. Det er foreløpig ingen strøm på anlegget, så webkamera og toaletter er ute av bruk og Proshop holder stengt.

Uke 1 og 2 – Dugnad

Det vil bli fjernet alle vinduer og alt elektrisk fra både klubbhus, Golfstue og Olavsbu før en kan starte riving. Det er sendt ut invitasjon til medlemmer om dugnad.

Uke 51 – Klubbhuset på Solastranden stenger fra og med mandag 21.12. Informasjon er sendt ut til de med tralleskap om at disse må tømmes.

Uke 50 – Startet rydding, pakking, utflytting av eksisterende klubbhus. Samt klargjøring av område hvor midlertidige brakker skal plasseres. Container til lagring av ting som skal inn i nytt klubbhus er på plass.

04.12.2020 – Mottar rivetillatelse av klubbhus på Solastranden fra Sola kommune

26.11.2020 – Ekstraordinært årsmøte vedtar finansiering til bygging av klubbhus på Solastranden og innendørssenter på Forus