Uke 9/10 – Støpt mur til garasje og gjort klar bunnledninger og fyllt masse i ringmur. Entreprenør er nå inne og gjør klar til støping av gulv.

Uke 8 – Ringmur er nå støpt på klubbhuset og en gjør klar med rør og ledninger før gulvet skal støpes.

Uke 5 – Tomten er gravd ut og klar for støping. Oppstartsmøte med entreprenører gjennomført. Men frost og snø utsetter støping av grunnmur på ubestemt tid. Byggestrøm er nå på plass og en gjør klar toaletter, Proshop og administrasjon.

Uke 4 – Igangsettelse fra kommunen er innvilget og en starter med grunnarbeidet til nytt klubbhus. Ansatte har ansvaret for grunnarbeid og det graves nå grøfter til strøm, vann, kloakk etc før en starter med å flytte masse og klargjøre tomten. Byggestrøm vil forhåpentligvis komme på plass i løpet av uken og en må da også få koblet på vann/kloakk til midlertidige lokaler.

Uke 3 – Rammetillatelse fra kommunen innvilget og en søker nå om igangsettelse. Fortsatt oppryddning etter riving. Ingen strøm og både bane, parkeringsplass etc er dekket av is.

Uke 2 – Dugnad gjennomført. Kjempebra med mange frivillige som ble delt opp i mindre grupper for å kunne holde avstand og følge smittevern. Riving har nå startet. Det er foreløpig ingen strøm på anlegget, så webkamera og toaletter er ute av bruk og Proshop holder stengt.

Uke 1 og 2 – Dugnad

Det vil bli fjernet alle vinduer og alt elektrisk fra både klubbhus, Golfstue og Olavsbu før en kan starte riving. Det er sendt ut invitasjon til medlemmer om dugnad.

Uke 51 – Klubbhuset på Solastranden stenger fra og med mandag 21.12. Informasjon er sendt ut til de med tralleskap om at disse må tømmes.

Uke 50 – Startet rydding, pakking, utflytting av eksisterende klubbhus. Samt klargjøring av område hvor midlertidige brakker skal plasseres. Container til lagring av ting som skal inn i nytt klubbhus er på plass.

04.12.2020 – Mottar rivetillatelse av klubbhus på Solastranden fra Sola kommune

26.11.2020 – Ekstraordinært årsmøte vedtar finansiering til bygging av klubbhus på Solastranden og innendørssenter på Forus