Tro det eller ei, men pandemi stod faktisk ikke på listen over ting en prøvde å planlegge for i 2020. Jeg skrev en oppdatering før sommeren der jeg beskrev en Bonanza etter at banene åpnet etter å ha vært koronastengt i en periode. En kan trygt si at dette har vedvart også resten av sesongen. Det har blitt en sesong med redusert «planlagt» aktivitet og økt «uforutsett» aktivitet.

Golf er i en særstilling der en faktisk har gode systemer på organisert aktivitet. Du kan gjerne spille golf på impuls, men en må fortsatt inn i et organisert system og bestille en starttid med maksimalt tre andre personer. I tillegg er det god avstand mellom gruppene foran og bak. Her har de fleste andre fritidsaktiviteter og idretter hatt en utfordring og bidratt til økt aktivitet på golfbanen.

Jeg anser meg fortsatt som relativt fersk i golfbransjen, men har allerede fått oppleve oljekriser, nedbørsrekorder, tørkerekorder, sammenslåing, omstilling, ombygging, nedbemanning og pandemi. Heldigvis har jeg også gjennom dette skrevet ned erfaringer og har omfattende statistikker og nøkkeltall som viser svingninger i takt med verden rundt oss og muligheter det gir oss.

Mange spør meg om hvordan årets sesong har vært. Og når en nå ser tilbake så er det korte svaret overraskende ofte 50%…

 • Vi har fått inn over 400 nye medlemmer i 2020, som er en økning på ca 50% i forhold til nye medlemmer i 2019.
 • Det har blitt booket over 60.000 golfrunder i 2020, som er en økning på ca 50% i forhold til spilte runder i 2019.
     • Rundene fordeles ca 50/50 mellom begge baner
 • 50% av kursdeltakerne har i år også blitt medlem i klubben
 • Proshop har i år hatt to butikker og omsetning er økt med ca 100% sammenlignet med i fjor.
 • Inntektene på driving range er økt med ca 50%
 • Inntektene fra greenfee er økt med ca 50%

I tillegg har flere passive medlemmer aktivisert sitt medlemskap med fritt spill, slik at det nå er 75% som har et aktivt medlemskap (mot 69% i fjor) og 89% har spillerett på begge baner. Økt aktivitet og flere golfrunder skaper også økte inntekter. Det har vært et stort etterslep av manglende vedlikehold på både maskiner og anlegg som en i løpet av året også har fått gjort noe med. Investeringer som har ligget i skuffen de siste årene er nå børstet støv av og det er blant annet bestilt nye masterplaner for begge baner. De vil vise hvilke baneutbedringer en skal prioritere i årene fremover for å stadig videreutvikle begge våre baner.

Selv om vi har fått mange nye medlemmer er det fortsatt dessverre også mange som melder seg ut grunnet flytting, helse eller at de ikke har fått tid. Så vi har fortsatt kapasitet på våre anlegg til mange nye medlemmer. Ved nyttår vil vi være ca 2230 medlemmer, mens en fortsatt er usikker på hvor mange som melder seg ut. Forhåpentligvis klarer vi å holde det under gjennomsnittet på 10% og at vi dermed også lettere kan øke totalt antall medlemmer.

 

Spillegarantien har gjort seg ekstra gjeldende i år hvor det har vært så stort press på starttider og antall spilte runder har økt så mye. I medlemsundersøkelsen som ble sendt ut er det derfor gledelig at vi scorer blant topp 10% i landet på spørsmålet «antall ledige starttider gjør det er lett å få spille på banen når man ønsker det». Så her har vi en kjempefordel med to baner.

I en sesong utenom det vanlige må en også få berømme vårt banemannskap. Med så mye folk på banen tar alt arbeid en skal gjøre også mye lenger tid, og ikke alle spillere viker når de kommer. Men allikevel så har de klart å levere to baner i strålende stand og de setter stadig nye standarder for kvalitet på både fairways og greener. I undersøkelsen blant gjestespillere rangeres begge baner innenfor Topp 30% i landet, så tusen takk for en fantastisk innsats.

Utfordrende har det også vært for alle våre frivillige i komiteer som ikke har fått lov til å arrangere turneringer og aktiviteter i store deler av året. Heldigvis har en også fått gode digitale løsninger som gjør at turneringer har gått smertefritt og livescore har gitt turneringene en ny spennende dimensjon som vi kommer til å fortsette med, selv når scorekort kan leveres igjen. Selv med restriksjoner har en i alle komiteer vært kreative og fått gjennomført mye i året som gikk. Så tusen takk til dere alle som stiller opp og skaper et godt klubbmiljø og gode aktiviteter for alle våre medlemmer.

Vi må også takke vår restaurant på Forus for godt samarbeid og service i årets sesong. I en bransje hvor det meste har gått ned i 2020 så har Sola Bistro opprettholdt omsetning og gitt våre medlemmer og gjester en fantastisk service og god mat. Det viser også gjesteundersøkelsen som rangerer Sola Bistro som nummer to i landet på mat og drikke inkludert spørsmålet «betjeningen og servicen i restauranten var god». Slik at en trygt kan si at vi har blant de beste golfrestaurantene i landet. Godt jobba 😊

Våre mange samarbeidspartnere har selvfølgelig også hatt et annerledes år. Vi har fått gjennomført de aller fleste arrangement som var planlagt, men måtte snu oss rundt og flytte mange fra våren og endre innhold og aktiviteter, som gjorde at høsten ble mye travlere enn tidligere. Mange av samarbeidspartnerne opplevde også økt deltakelse på sine arrangement og de kunne trygt gjennomføres på grunn av vårt fokus på smittevern og samarbeid på tvers med både restaurant, instruktører og Proshop. De fleste av våre samarbeidspartnere fortsetter også til neste år da vi tilbyr et bredt spekter av aktiviteter, profilering og muligheter i Norges største sponsorsnettverk innen golf.

Nylig ble også et ekstraordinært årsmøte gjennomført, og en fikk vedtatt finansiering til bygging av nytt klubbhus på Solastranden og innendørs treningshall for alle på Forus. Disse byggene har vært planlagt lenge, uavhengig av korona. De vil finansieres med 1/3 tilskudd fra kommune, 1/3 tippemidler og 1/3 innbetalt fra medlemmer og vil dermed ikke belaste klubben med ytterligere lån eller økte kostnader. En har da gode forutsetninger for å ha helårsdrift og kunne gi økt verdi tilbake til medlemmer og øke rekruttering, uavhengig av økonomiske opp-, og nedturer. En har allerede startet arbeidt og gjør i disse dager plass for midlertidige brakker til Proshop og toaletter på Solastranden.

Så fort disse er klare, så vil en begynne å flytte over og starte riving av gamle klubbhus. Her trenger vi hjelp og håper så mange som mulig kan ta i et tak og rive ut alt innvendig før en river selve bygget. For å hindre tråkk i byggeområdet vil en da også snu om på banen, slik at en starter å spille på Hull 10 og avslutter på Hull 9.

Så er jo spørsmålet om hva en tror vil skje til neste sesong… Jeg har troen på en ny strålende sesong,  uten Koronavirus, på to fantastiske baner, nydelig vær og innvielse av to bygg som kommer til å løfte klubben flere hakk fremover. Og jeg tror at enda flere kommer til å se hvor gøy det er å spille golf og vi satser på å tilrettelegge enda bedre for nybegynnere og tilby kurs til alle våre medlemmer på alle nivå. Neste år er året du også blir med på trening for å utvikle golfen din videre og treffe andre fornøyde medlemmer. Forhåpentligvis også med en high five etter gode slag 😊

God jul og godt nytt år

André