Så er det den tiden av året igjen hvor en først tenker bakover, så plutselig ser en fremover og tenker at det jo ikke er lenge til sesongen starter igjen.

Så hvordan skal en oppsummere årets sesong? Som jeg ofte gjør, så begynner jeg med tallene, så lar vi følelsene ta overhånd etterpå. For selv om banen på Forus i år åpnet nesten en måned senere enn i 2022, så har en allikevel tatt den igjen og vi har i år spilt ca 68.000 tusen runder golf på våre baner. (Rekorden er fortsatt 70.500 runder som ble spilt i 2021)

Men vi er jo også betydelig flere medlemmer nå enn vi var i 2021. I snitt spilte hvert medlem 19 runder i 2023, mens det i 2021 var 25 runder pr medlem. Det som er litt skremmende er at vi faktisk har 600 medlemmer som ikke har registrert en eneste runde i år. Tar vi vekk disse, så har de resterende spilt i snitt 25 runder, som er meget bra og over snittet for landet.  Det er også færre som spiller veldig mye og i år, men fortsatt er det 310 stk som har spilt mer enn 50 runder (mot 390 i 2020). Starttidsbelegget for i år (antall starttider som har spillere booket) er 65%, mens det i fjor var 57%.

Et annet interessant faktum er at vi spiller mer sammen. 13% av alle starttider i år ble spilt med 4 spillere (mot 10% i fjor). Men fortsatt er det faktisk hele 38% av starttidene hvor det kun er 1 spiller booket (nedgang fra 42% i 2022). Så her kan vi frigjøre mange starttider med å booke oss inn sammen med noen andre. Kanskje får du også en venn for livet? Så oppfordringen til 2024 vil så absolutt være å book deg inn sammen med andre.

Jeg kommer jo heller ikke utenom å nevne resultatene fra medlemsundersøkelsen og at vi nå faktisk er en av de klubbene i landet med mest fornøyde medlemmer. Hele 64% av alle som svarte anbefaler medlemskap til venner og kjente. De som er aller mest fornøyd er gutter mellom 20-30 år, samt våre mange nybegynnere. Så her har både medlemmer og nybegynnerkomite og faddere gjort en kjempejobb for å innlemme og ønske velkommen. Som en ser av grafen har denne økt for hvert år og vi skal fortsatt jobbe for å holde denne høyt og stadig forbedre oss.

Banene har i år fremstått meget bra gjennom hele sesongen. Selv om starten av sesongen var preget av tørke, så kom også grønnfargen fort tilbake når regnet kom i bøttevis. Vi fikk også bygget ny green på Hull 6 Solastranden etter det var en betydelig økning av baller som gikk inn i hagen til huset her. Den nye greenen har blitt et yndet samtaleevne og er enten hatet eller elsket blant spillerne. Greenkeeperne har også skrevet en oppsummering av banestatus for i år som du kan lese her.

Før neste sesong så vil det største arbeidet på banene bli å rette opp teesteder som er skjeve. Her vil en nok ikke klare alle, men en starter med de verste og jobber oss gjennom. Bunkerprosjektet som startet i fjor fortsetter en også med. I tillegg vil en legge kunstgress på teestedene i Golfparken. En annen gladnyhet vil være at vi endrer teeskiltene på begge baner og at vi setter opp teeskilt på to teesteder pr hull.

En annen ting du kan glede deg til når du kommer til Solastranden for å spille neste gang er at det nå er asfaltert på veien inn og halve parkeringsplassen 🙂

Klubben fylte 30 år i år og feiret med 120 stk på turnering i ruskevær og fest på kvelden. Klubbmesterskapet hadde også rekorddeltakelse og en måtte innføre Cut etter lørdagen og shotgunstart søndagen. Fikk positive tilbakemeldinger på dette og vil sannsynligvis videreføres også neste år.

Innendørssesongen startet tidligere i år sammenlignet med tidligere. Dette på tross av at begge baner holdt åpent og Forus stengte ikke før i Desember. Så skal det jo sies at det regnet en del på høsten. I tillegg til tidligere oppstart er det også en betydelig økt bruk av simulatorene og en må også her begynne å planlegge booking. Vi har også i år betjening hver dag, så har du ikke prøvd før så får du hjelp med å komme i gang.

Instruktørene er jo også mer tilgjengelig enn tidligere og tar timer både innendørs, i studioet og utendørs gjennom hele vinteren. Vi har også egne lunsjtreninger innendørs for de som ønsker å jobbe med svingen sin gjennom vinteren. Nytt av året vil være at vi har fått nye hjelpemidler for å bedre puttingen din og få tilpasset putter på lik linje som resten av køllene. Kom og prøv når det blir lansert.

Vi er nå i overkant av 2900 medlemmer. På medlemsmøtet vi hadde i November ble det også diskutert behovet for å sette et tak på maks antall medlemmer. Styret har diskutert dette også gjennom sesongen og det er mulig et forslag til tak blir presentert på årsmøtet i februar. Det har i år kommet over 500 nye medlemmer (som er ny rekord på ett år) og 42% av medlemsmassen er nå under 40 år. 81% av medlemsmassen har et aktivt medlemskap med fritt spill. Målet er ikke flest mulig medlemmer, men fornøyde, aktive medlemmer som føler de får økt verdi av sin kontingent.

Økonomien i klubben er god. Regnskapet for 2023 er ikke klart, men mye tyder på at det blir ganske tilsvarende som i 2022. Vi har også valgt å investere i blant annet parkeringsplassen på Solastranden, utkjøp av simulatorer, kunstgress, plukkerobot, samt utbedringer på baner og driving range. I tillegg har vi kjøpt en bil til våre juniorer som de bruker når de reiser på turnering. Dette sparer klubben for reisekostnader og bidrar til bedre juniormiljø da de reiser og bor sammen. Vi har også hatt flere sesongarbeidere lengre enn det vi pleier. Med den svake kronen ser vi også store utfordringer med å få ta i nok utenlandske sesongarbeidere og vi tilbyr flere fast jobb for å sikre at vi ikke bare klarer å holde banene våre i god stand, men også ha kompetanse og mulighet til å videreutvikle dem.

Et annet prosjekt vi jobber med er utbedringer av driving range på Forus. Vi ser her behovet for flere båser og ser på muligheter for å bygge en ny 2 etasjes driving range med skjermer i hver bås som viser hvor du slår og med spill og konkurranser. I tillegg er det behov for en garasje til golfbilene på Forus samt flere tralleskap. Kanskje klarer vi å kombinere alt dette og presentere forslag på årsmøtet.

Våre samarbeidspartnere har i år også vært flinke til å bruke anleggene våre. De legger arrangement og aktiviteter på både banene, Ateahallen, Golfparken og i Bistroen. Dette er vi veldig glade for og de bidrar både til økonomien, lavere kontingent, men også til å skape relasjoner, nye golfere og utfordrer oss til å skape aktiviteter som også kommer medlemmene til gode. Vårt unike medlemskap med to baner gjør at vi har plass til slike arrangement og vi håper også at våre medlemmer ser på det som positivt at klubben blir brukt og at de kanskje må spille på Solastranden hvis Forus er stengt en formiddag. Vi vet at mange ønsker å spille og prøver også så godt som mulig å flette spillere på banen slik at flest mulig kommer på slike dager

Et annet prøveprosjekt vi vil teste ut neste år er å av og til endre bookingen på banen til å bli to 9 hulls baner. Dvs en da må booke både front og back om en ønsker å spille 18 hull. Det håper vi kan bidra til at flere får plass på banen og kanskje en kun trenger å spille 9 hull.

Vi er avhengige av frivillige i klubben for å kunne holde det aktivitetsnivået en har i dag. Det var derfor også veldig gøy å få kunne invitere alle klubbens frivillige til julemiddag på Sola Bistro på selve frivillighetens dag, 05.12. Her kom det over 40 frivillige fra forskjellige komiteer og engasjerte medlemmer. Vi håper dere alle fortsetter som frivillige i klubben og at dere også klarer å rekruttere enda flere, slik at vi klarer å spre aktiviteten ut på flere. Vi sier sjelden nei til gode innspill, så har du forslag til aktiviteter eller tilbud som kan gagne flere, så ta kontakt 😊

Så med det vendes blikket mot 2024 og en ny golfsesong. Med så mye spennende som skjer så rekker en ikke kjede seg på vinteren heller. For mens mange spillere går i dvale, så er det denne tiden vi bruker til å planlegge, utbedre og forbedre slik at du kommer tilbake med forventninger til neste år. Kanskje har du egne mål om å spille mer, trene mer, engasjere deg mer eller rett og slett bare bruke restauranten mer. Uansett så har vi plass til deg og skal tilrettelegge for at du trives og føler deg hjemme i Sola Golfklubb.

God jul og godt nytt år 😊

Med vennlig julehilsen

André Mortensen
Daglig leder