Status fra banene

Bjørn Kenneth Sele er Course Manager med overordnet ansvar for begge baner, videreutvikling og prosjekter. For daglig drift på de enkelte anlegg har vi Glenn Hanasand som Head Greenkeeper på Forus, mens Frode Halvorsen er Head Greenkeeper på Solastranden.

Generelt og planer for høst/vinter

Ball plukke roboten fungerer veldig bra på Solastranden, mens den på  Forus har hatt en del problemer og roboten druknet i en sluk. Vi er nå i gang med ombygging av sluker slik at roboten skal få bedre forhold. Dette er et omfattende arbeid. Det skal fjernes ca 600 m3 masser legges duk og nye drensrør, for så å legge nye masser tilbake.

Teestedene skal få et løft i vinter. De teesteder som er mest ujevne skal bli jevnere. Vi skjærer av og ruller sammen gammel torv, freser og jevner ut med gravemaskin for så å legge torven tilbake.

Renovering av bunkerne er godt i gang, men her gjenstår en del arbeid. Mange har fått nye kanter og ny sand.

Golfparken skal få kunstgress tee’s. Teene der er bygget i sand og trenger vanning, og vår tilgang til vann er begrenset. Da er kunstgress et godt alternativ for å spare vann.

Mekanikeren er nå i gang med årets service av vår maskinpark. Sliping av aggregater, oljeskift osv. pluss reparasjoner en ikke har fått tid til i sesong.

Det skal bygges nye tee skilt for begge baner. Dette håper vi kan gjøres på dugnad.

Seniorene på Forus skal bygge platting mellom Ateahall og Bistro for ny inngang til Ateahallen.

De store trærne bak hull 10 på Forus skal felles. Dette er ammetrær for leplantingen og er nå så store at de må tas ned. Kan være vi leier inn hjelp til dette. Det samme gjelder trær på Tee 6 Solastranden, om vi får lov av grunneier å ta disse ned.

I skrivende stund er planlegging av asfalt på parkeringe Solatranden i god gang. Her leier vi inn hjelp til massekjøring og planering for klargjøring til asfalt. Vi har ikke selv kapasitet til den jobben.

Til neste år må klubbhuset på Solastranden og verksted på Forus beises.

 

En kort oppsummering av sesongen så langt og status på banene.

Solastranden

Sesongen startet med en litt kald vår, faktisk litt snø i slutten av mars mens forsommeren ble veldig tørr. Områder uten vanning trengte da noe tid for å hente seg inn etter vinteren. Når regnet kom, ble banen veldig bra.

Dessverre har den ene greenkeeper på Solastranden vært sykmeldt mesteparten av året, slik at en har for det meste har vært en person mindre enn planlagt. De resterende ansatte har gjort en kjempejobb med å holde kvaliteten på topp.

Vedlikeholdet har gått etter planen, dressing, vertikalskjæring, lufting med mer slik at kvaliteten har vert god gjennom hele sesongen.

Det ble bygget en ny green med bunker på hull 6 etter et prøveprosjekt med skilter som sa ikke spill mot huset. Dette fungerte veldig dårlig, og vi måtte stenge hullets gamle green. Resultatet er meget godt fornøyde beboere i huset, som nå kan benytte sine uteområder med barnebarn uten frykt for å bli truffet av en golfball.

Om vi får hjelp av dugnadsgjengen vil sette opp et litt mer solid gjerde på enden av rangen. Dette vil ikke fikse problemet med baller i skogen på baksiden av rangen. Men håper at det vil hjelpe mot svinn av rangeballer.

 Forus

Etter den kalde våren og tørre forsommeren fremstår fairwayer på Forus veldig bra. Vi har noen veldig ujevne fairwayer i myrområdene som må ordnes. Diskusjonene om måten å gjøre dette på pågår hele tiden. Ekspertene og vi finner ikke riktige måte å gjøre dette på, virkelig vanskelig dette med myrområder og golf.

Bunkrene har en bedre kvalitet i år, men her gjenstår en del arbeid.

Mange tee’s på begge baner vil få et løft gjennom vintersesongen.

Teestedet på Hull 13 blir nå gravd opp da IVAR vannledningen som de har jobbet med hele sesongen nå er borret gjennom Kjerrberget og skal videre mot Stavanger. Det bygges nytt teested som skal stå klar til neste sesong.

Greenene har hatt veldig god kvalitet gjennom hele sesongen. En kjempejobb fra greenkeeperne.