Våre medlemmer ønsker at klubben videreutvikles og vedtok på Årsmøtet i 2020 at en selv skulle dekke 1/3 av kostnadene til nytt klubbhus på Solastranden og innendørssenter på Forus, slik at en kunne få videre finansiering til å realisere disse. Et ekstraordinært årsmøte i 2020 vedtok endelig finansiering og byggene er nå snart på plass. Torsdag 17.06 sendes det ut faktura til aktive medlemmer på kr. 1.500,- og passive medlemmer kr. 500,-.
Se spørsmål og svar lenger nede hvis en lurer på noe.

Samtidig med åpning av innendørssenter vil vi også gå over til Titleist practice baller på driving range. Dette vil være en stor oppgradering fra dagens rangeballer og utskiftingen vil skje over flere år.

Innendørssenteret vil også få landets beste fitting studio og kølletilpasning. Her kan du få teste alt av køller og skaft i tillegg til å få sving analyse og Pro timer.

Alle 4 rangebåser i innedørssenter vil bli installert med GCHawk. I golfsesongen slår en ballene ut på driving range, mens en på vinteren spiller på simulatorer. 
Systemet er det samme og en kan konkurrere mot seg selv eller andre gjennom hele året, inne og ute.

Klubbhuset får store uteområder under tak og mulighet for varmeovner i taket hvis det blir kaldt.

Innendørssenter vil bli knyttet sammen med inngang til Sola Bistro slik at du også kan få mat og drikke mens du spiller golf inne.

Egen klubbstue og toaletter vil være tilgjengelig for medlemmer også ut over åpningstider.

Jeg har ikke fått med meg denne ekstra innbetalingen. Kan jeg velge å ikke betale?

Nei. Årsmøtet er øverste organ i henhold til Klubbloven. Innbetaling er bindende for alle medlemmer og innkreving vil skje gjennom vår samarbeidspartner Norkred

Kan jeg melde meg ut umiddelbart og unnå denne ekstra faktura?

Nei. En kan alltids melde seg ut, men faktura er sendt alle medlemmer registrert pr 15.06.21 Informasjon om denne avgift har vært tilgjengelig hele 2020 og informert om i nyhetsbrev og på hjemmeside, så en har hatt god tid til å melde seg ut om en var uenig.

Hva med nye medlemmer. Slipper de betale?

Nei, nye medlemmer etter 16.06 tillegges en ekstra betaling på kr. 70,- i mnd. Disse midlene blir øremerket byggeprosjektene og vil redusere lånekostnader og finansiere eventuelle endringer og tillegg.

Kan jeg dele opp faktura i rater?

Ja. Ved å ta kontakt med Norkred så kan en velge å betale faktura månedlig. Det vil stå på faktura hvordan en deler denne opp. Ønsker en å dele den opp over flere år tar du kontakt med klubben. Du må gi beskjed om ratebetaling innen utløp betalingsfrist (12 dager)

Jeg er sponsor og medlemskap er inkludert i samarbeidsavtale, så jeg skal ikke betale noe.

Jo. Alle medlemskap i norske golfklubber er personlige, uavhengig av hvem som betaler kontingenten. En har derfor de samme rettigheter, og samme plikter som alle andre private medlemmer og underlagt vedtak på årsmøter.

Jeg har ikke mottatt faktura

Faktura sendes ut torsdag 17.06 til den mail du har registrert i Golfbox. Sjekk gjerne ditt søppelfilter. Avsender er Sola Golfklubb, men vil også stå merked med Norkred. Finner du den ingen plass, ta kontakt med klubben

Hva skjer hvis jeg endrer medlemskategori?

Hvis du endrer fra passiv til aktiv i løpet av 2021/2022 så vil du få en tilleggsfaktura. Endrer du fra aktiv til passiv så vil det ikke skje noe og faktura blir stående.

Blir det gratis å bruke innendørssenter?

Både ja og nei. Hallen er åpen for alle og det vil arrangeres gratis medlemstreninger på vinter og puttegreen er tilgjengelig for trening. Men rangebåser/simulatorer må forhåndsbookes og leies med egne medlemspriser

Blir det asfalt på Solastranden parkering?

Asfalt er ikke med i kostnadsrammene for dette prosjektet. Men klubben vil innhente tilbud og se om det er mulig å finansiere det gjennom låneopptak eller over drift.

Kan jeg bruke av innbetalt andel?

Nei. Klubben har åpnet for at en årlig før årsmøtet kan gi beskjed om at en ønsker å bruke av andel til å betale deler av kontingent, tralleskap og rangekort. Disse prosjektene er utenom og krever innbetalt egenkapital.

Jeg meldte meg inn etter årsmøtet og har ikke fått informasjon om dette.

Ekstra innbetaling har stått opplyst på innmeldingsskjema helt siden vedtaket på årsmøtet. I tillegg har det blitt informert om i nyhetsbrev og på hjemmesiden.

Får alle medlemmer denne faktura?

Alle medlemmer registrert pr 16.06 får tilsendt faktura, foruten juniorer, studenter og kursmedlemmer.

Når kan vi ta i bruk byggene?

Begge bygg vil være klar til innflytning i løpet av høsten 2021. Du kan følge fremdrift for begge bygg på hjemmesiden

Kan det komme flere regninger?

Nei, ikke for disse byggene. Blir de dyrere enn besluttet på årsmøtet, så vil det dekkes gjennom låneopptak eller over drift. Klubben vil ta opp byggelån i tillegg til innbetalinger fra medlemmer frem til en får tilbakebetalt Tippemidler og tilskudd fra kommune. Får en mindre tilskudd enn budsjettert, vil også dette dekkes opp med låneopptak eller over drift.

I have received an extra invoice. What is it?

At the annual members meeting in 2020 it was decided that all members would contribute to raising capital for two new building. A new clubhouse at Solastranden and a indoor golf center at Forus. 1/3 of cost from members, 1/3 of cost from government and 1/3 from Sola kommune. Financing was approved at a extraordinary members meeting in September 2020 and both buildings are now underway and the cost of members was invoiced. kr. 1500,- for full members and nok 500,- for passive membership. All members except juniors, students and beginnercourse memberships, are obliged to this extra fee.