Lag nr Navn Kaptein Mail Mobil
1 Vassøy/Gundersen Ingeborg Vassøy Ingeborg.vassoy@lyse.net 902 05 527
2 Barkved/Birkedal Jorunn Barkved Jorunn.barkved@lyse.no 934 88 404
3 Kristoffersen/Løwen Bjørg Kristoffersen bkr@haakull.no 413 09 635
4 Berg/Lie Kristine Lie Kristine.lie@lyse.net 905 96 118
5 Helle/Finnestad Vibeke Helle vibehel@online.no 934 96 178
6 Byrkjedal/Vatland Grethe Byrkjedal Grethe.byrkjedal@lyse.no 934 88 132
7 Djupevik/Ruud Hilde M. Djupevik hildedjupevik@gmail.com 918 33 899
8 Meling/Rott Inger Marie Meling immeling@lyse.net 415 15 910