Som et idrettslag med begrensede ressurser er vi avhengig av våre medlemmer for å opprettholde og skape økt aktivitet. Klubben har mange frivillige som gjør en uvurderlig innsats og bidrar til klubbens gode miljø og høye aktivitetsnivå.

Klubben trenger flere frivillige i de fleste komiteer og en sier aldri nei til noen som ønsker å engasjere seg. Se gjennom hva klubben har av frivillige idag og gi beskjed hvis du ønsker å bidra. Enten i en av våre eksisterende komiteer, eller om du ønsker å starte en ny. Klubben vil tilrettelegge for alle gode initiativ.