Har vi noen som har drømt om å bli en del av golffellesskapet som trener? Nå er påmeldingen til Trener 1-kurs åpen!

Trener 1-kurset markerer begynnelsen på en spennende reise som trener i golfverdenen. Det er den ideelle starten for alle som ønsker å utvikle seg til å bli trenere i klubben.

Trener 1 er starten for alle som ønsker å påbegynne en trenerutdanning og bli frivillig trener i klubben. For å oppnå mange klubbers mål om en enda bedre ivaretakelse av egne medlemmer, trenger vi flere og bedre trenere på alle nivåer. I fremtidens golfklubb arbeider profesjonelle og frivillige hånd i hånd, og ivaretakelse står sterkt i fokus. Trener 1 kurset har fokus på innlæring og deltakelse.

Program Trener 1:

  • 45 timer med kurslærer, to samlinger og 45 timer praksis i egen klubb.  
  • I tillegg inkluderer programmet e-læringsmoduler som omfatter Regelkurs level 1, Trenerattesten, Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag, aldersrelatert trening og Sportslig plan, samt en avsluttende kunnskapsprøve

Autorisasjon:

  • Det er nødvendig å oppfylle de fastsatte kunnskaps- og kompetansekravene og delta på minimum 80 % av undervisningen

Kursavgift:

  • 6500,- pr deltaker. Prisen inkluderer undervisning, kursmateriell og lunsj. (Dekkes av Sola GK)
  • Reise, kost og losji dekkes av den enkelte deltaker/klubb.  

 

Les mer på Golfforbundet sin nettside

 

Jenter/kvinner oppfordres sterkt til å søke Trener 1! 

Ungdom i alderen 15–19 år oppfordres til å søke UNGDOMSDRIVEN med redusert kursavgift, med mulighet for refusjon tilsvarende kursavgiften for både gutter og jenter


Jente- og Kvinnegolf – Golfforbundet 

 

GI BESKJED TIL ANE@SOLAGK.NO OM DETTE ER AV INTERESSE INNEN 3 MARS!