Norges Golfforbund anbefaler at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer fram til og med 26. mars.

Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Golfbaner, Driving range og Proshops i Sola GK vil derfor stenges fra 14.03 – 26.03.

Vi håper for forståelse at vi her følger NGFs anbefaling og bidrar til å stoppe spredning av Corona viruset. Forhåpentligvis er det kortvarig og at vi kan åpne golfbanene så fort anbefalingen trekkes tilbake.