Det er nå montert et rødt lys på Solastranden

– Se bildet under for hvor dette står.

Når lyset er RØDT – så SKAL det spilles på Vintergreener med røde flagg

Når det ikke lyser rødt, så er vanlige greener åpne for spill.

Det vil derfor alltid stå flagg i på både greener og vintergreener gjennom hele vinteren, så fremt en ser at alle overholder denne enkle regelen.

  • Hvis det blir misbrukt og en ser at spillere bruker flagget på green, selv når det lyser rødt, så vil konsekvensen være at en stenger greenene for godt gjennom hele vinteren og alltid spiller på vintergreener.
  • Det er kun greenkeepere som kan ta beslutningen på om en kan spille på greener eller ikke. Synsing og «antok at lyset var slukket siden det ikke er frost lenger» er ikke godkjente unnskyldninger. Rødt lys = Vintergreener uansett om noen har glemt å skru av lyset og det er 20 grader ute

Hvis en er ute på banen eller hjemme og lurer på om det er vintergreener fortsatt, så vil dette lyset også vise på Webkamera på hjemmesiden. (Noe vanskelig å se i sollys, men lett når det er overskyet. Skal se om vi finner en løsning på dette)

Da gleder vi oss til å fortsatt spille golf på Solastranden gjennom hele vinteren – Velkommen skal du være og stikk innom vårt nye klubbhus på veien 🙂