Sommerferien er over og vi starter på andre halvdel av årets sesong. På årsmøtet i februar var det også forespurt om en halvårsrapport på økonomien. Vi inviterer derfor til et medlemsmøte på onsdag 21.08 kl. 18:00 i golfstuen på Forus. Her vil vi legge frem regnskapet pr 31.07 samt gjennomgå nøkkeltall og prognose for året.

 

ØKONOMI

 • Økonomisk fikk vi en brå start på året da regnskapsfører ikke hadde bokført baneleie for Forus i 4 kvartal 2018, slik at en måtte bokføre dette i 2019 og fikk en økt kostnad med kr. 240.000,-.
 • Likviditeten pr. 31.07 er tilsvarende 2018 og fortsatt nødvendig med kassekreditt på 1 mill.
 • Klubben har betalt ned ca 730.000 på lån og en har utbetalt ca kr. 330.000 i andeler til tidligere medlemmer. Det er innvilget 6 mnd avdragsfrihet på lån.
 • Restaurant på Forus var ikke utleid 1 kvartal og gjør også at en har reduserte inntekter, samt at en øker kostnadene i perioden da en ikke kan fordele felleskostnader som strøm på flere parter.
 • Sponsorinntektene er økt noe sammenlignet med samme periode i fjor, men her vil en også måtte ta et tap på ca kr. 130.000,- grunnet konkurs i Rogaland Skiltdesign.
 • Banekostnader er økt grunnet økt baneleie, samt en økning i leasingkostnader.
 • Greenfee inntekter er økt med kr. 67.000,- i forhold til 2018, mens driving range er redusert med kr. 76.000,-.
 • I 2018 avholdt klubben hele 4 forbundsturneringer som utgjorde ca kr. 185.000,- i inntekter. Her var det også en del kostnader tilknyttet, slik at en her har klart å redusere driftskostnader og varekjøp sammenlignet med samme periode i fjor og ihht budsjett.
 • Det ble heller ikke kjøpt inn nye rangeballer til Forus i 2019, slik at også dette har redusert våre kostnader, men krever at en må plukke oftere.
 • Pr i dag er det 59 medlemmer som ikke har betalt årskontingent. I tillegg er det flere medlemmer med månedlig betaling som har en eller flere måneder utestående. Totalt utestående er ca kr. 270.000,- som er purret og sendt til inkasso gjennom Norkred.
 • Sola Proshop er heleid av klubben og er den Proshop i Norge med størst omsetning. Omsetning er noe mindre enn samme periode i 2018 grunnet klubbens valg om å ikke kjøpe inn rangeballer. Varekjøp og driftskostnader er redusert slik at resultatet pr 31.07 er forbedret med ca kr. 150.000 sammenlignet med samme periode i fjor.

 

MEDLEMMER

 • Klubben har fått inn 216 nye medlemmer så langt i år. Som en ser av grafen under så er hovedmengden nye medlemmer menn mellom 22-40 år, samt golfskolen for juniorer.
 • Vi har også rekruttert flere fra egne nybegynnerkurs slik at totalt er snitthandicap for nye medlemmer på 29,4. Alle nybegynnerkurs i år har vært fulltegnet og vi har måtte sette opp ekstrakurs. Dette er mange år siden sist og forhåpentlig et tegn på at golf begynner å ta seg opp og bli mer populært.
 • Totalt har vi hatt ca 90 personer gjennom kurs før sommeren og vi følger dem opp for å få dem på videre trening og som medlemmer.

 • Årets golfskole for juniorer i sommer har også rekord deltakelse med 98 juniorer fordelt på 4 uker. Alle disse har fått eget juniormedlemskap i klubben og blir invitert til ukentlig trening gjennom høsten. Forhåpentligvis klarer vi å rekruttere flere nye juniorer inn i klubben og videreføre det gode juniormiljøet og de gode resultatene juniorarbeidet vårt gir.
 • Det har blitt spilt 26282 runder fra januar til ut juli. Dette er 10% høyere enn i fjor og skyldes nok en mildere vinter og tidligere baneåpning. Rundene fordeles hhv med 55% på Forus og 45% på Solastranden
 • Kun 87 personer har truffet vannet på hull 9 på Forus så langt i år og det har da kommet inn kr. 2.175,- til Stine Sofie Stiftelsen
 • Klubben har nå 2049 medlemmer. 84% av alle medlemmer har spillerett på begge baner og 69% er aktive med fritt spill. Snittalder i klubben har gått ned og er nå på 48,1 og snitthandicapet er 26,1.

 

TURNERING OG JUNIOR

 • Sportslig har klubben hatt meget gode resultater i 2019. Franziska Sliper vant NM Match og fikk 4 plass i EM damer.
 • Våre jenter fikk 3 plass i Lag-NM både for junior og senior.
 • Herre laget vant 1 divisjon og rykker opp til eliten neste år.
 • Vi har i tillegg hatt over 10 juniorer på Srixon Tour, som er øverste nivå for juniorer i landet.
 • Den ukentlige tirsdagsmedal har økt deltakelse i forhold til i 2018, mens onsdagsmedal på Solastranden holder tilsvarende som tidligere år.
 • Dameturneringen på onsdager har dessverre redusert deltakelse i 2019.
 • Klubbturneringer i helgene har også hatt tilsvarende eller økt deltakelse i forhold til 2018. Gjennomføring av turneringskalender har vært utfordrende, da det er færre deltakere i turneringskomite enn tidligere.

 

BANE OG ANLEGG

 • Forus Næringspark har nå overtatt halve området i Golfparken og begynt klargjort denne tomten for videre utbygging. Ved å gjøre om 9 hullsbanen til en komprimert 6 hullsbane med golf, fotballgolf og pitch & putt forventer vi å kunne opprettholde inntekter, men får reduserte kostnader med baneleie og får frigjort ressurser til hovedbanene.
 • Klubben har hatt møte med Sola kommune rundt bygging av nytt klubbhus på Solastranden og muligheter for et nytt bygg på Forus for innendørstrening på vinter. Begge blir utredet for muligheter rundt offentlig støtte og tippemidler før en presenterer mulige løsninger til medlemmer.
 • Besvarelsene fra undersøkelsen Golfspilleren i Sentrum både fra gjester og medlemmer gir klubben gode tilbakemeldinger på både banene og klubbmiljøet. Alle besvarelser blir gjennomgått og tatt hensyn til i videre arbeid for å videreutvikle og forbedre klubben vår.

Vi er alltid på jakt etter nye måter å forbedre klubben på, så har du innspill eller forslag til noe du tror vil kunne hjelpe, så ta bare kontakt. Håper også at vi kan bruke medlemsmøtet til å diskutere dette. Klubben skal vedta ny virksomhetsplan i 2020 og er også på jakt etter medlemmer som ønsker å bidra med å stake ut kursen for de neste årene.