Styret i Sola Golfklubb vedtok på styremøte mandag 14.10 at de ber Sola Proshop AS anbefale en løsning for drift og bemanning på Solastranden som gir en god løsning for alle og ivaretar klubbens ansvar og medlemmenes behov.

Bakgrunnen er som tidligere informert at Tim Brookes sa opp sin avtale om drift av Proshop på Solastranden fra 01.01.2020

Sola Proshop AS har allerede derfor startet med å kartlegge hvordan en best mulig kan drive en lønnsom butikk med to utsalg. Ansatte i Solastranden Proshop har blitt kontaktet for å finne et tidspunkt hvor en kan samles for å høre om hvordan en best mulig kan ivareta det som fungerer og lære av hverandre.

Dette vil være en prosess hvor en må kartlegge alt fra åpningstider, bemanningsbehov, aktivitet, ønsker og behov, samt hvordan en kan oppnå lønnsomhet.

Styret ønsker også å gjennomføre et informasjonsmøte torsdag 14.11 på Solastranden hvor en informerer om hvordan prosessen har gått så langt og ber om innspill fra medlemmer. Her vil en om mulig også presentere tanker om et nytt klubbhus på Solastranden. Egen innkalling vil komme på et senere tidspunkt