Første konstituerende årsmøte for nye Sola Golfklubb ble avholdt i Golfstuen torsdag 22.02 kl. 19:00.

Det var 54 stemmeberettige fremmøtt og selve årsmøtet ble avholdt på litt over en time med godt engasjement. Det var kun dokumentene fra «gamle» Sola Golfklubb som ble gjennomgått, mens dokumentene fra «gamle» Solastranden Golfklubb var vedlagt årsmøtedokumentene.

Nytt styre ble valgt med deltakere fra begge tidligere klubber.

Årsmøte 2018 protokoll med sign