Årsmøtet ble avholdt digitalt, torsdag 25.02.2021, med 42 stemmeberettigede tilstede.

Protokoll ligger vedlagt

Årsmøtedokumentene kan du lese her: Årsmøte Dokumenter 2021