Som informert på hjemmesiden 5/7 og i Nyhetsbrev 6/7 så ønsket klubben å overta drift av Proshop på Solastranden fra 01.01.2019.

I forbindelse med signalene om at klubben ville overta driften av Solastranden Proshop, så har det kommet flere negative reaksjoner på dette da flere har vært bekymret for å miste det gode miljøet Tim og Irene har klart å opparbeide seg. Styret, sammen med daglig leder har kommet fram til at vi velger å lytte til medlemmene, og ønsker å omgjøre det vedtaket som ble gjort og vil starte dialogen med Tim på driften av Proshopen. Det er lov å ombestemme seg til det beste for alle. Vi skal nå sette oss ned sammen med Tim for å se på hvordan Solastranden Proshop best kan løse Tim’s, klubben’s og medlemmenes behov i 2019 og fremover med Solastranden som fortsatt selvstendig Proshop tilknyttet klubb.

Sola Golfklubb har også ønsker om å videreutvikle damemiljøet i klubben og har gjennomført et allmøte og opprettet en ny damekomite som skal organisere dette. I tråd med dette ønsker også Tim og å se på muligheten til å gjøre Proshopen på Solastranden enda mer rettet mot damer. Proshop er som kjent klubbens servicesenter og miljøskaper. Dette ønsker vi å bygge videre på og ikke bryte ned. Det vil selvfølgelig også være fullt mulig å kunne representere klubbens verdier og miljø i en selvstendig proshop slik Solastranden er, i samarbeid med klubbens ansatte og medlemmer.

Sola Golfklubb er som kjent første klubb som har slått sammen to tidligere klubber, så her er vi alle i nytt farvann og prøver å finne beste løsning for våre medlemmer og gjester. Skal vi fremstå som en klubb må vi alle også ta eierskap til klubben og sørge for at vi inkluderer alle og fremsnakker fordelene med å ha to forskjellige baner og spille på.

Sesongen 2018 har såvidt begynt og vi gleder oss til fortsettelsen både på Forus og på Solastranden og håper alle medlemmer også benytter seg av klubbens Proshoper.