Golfspilleren i Sentrum

Sola Golfklubb be bedt om å være en pilotklubb for et analyseverktøy for golfklubber kalt Golfspilleren i Sentrum. (eller Players 1st på engelsk) Selve verktøyet kommer fra Danmark og har blitt brukt av de fleste danske golfklubber en stund og de prøver nå å slå igjennom også i USA og resten av EU. Vi bruker nå verktøyet i vår 3 sesong, mens de fleste andre norske golfklubber bruker det i sin første.

Uansett, de fleste har forhåpentligvis fått en mail hvor en ber om at du svarer på en del spørsmål. Denne mailen går ut til 1/3 av våre medlemmer 3 ganger i året slik at alle skal få mulighet til å svare. Men også slik at vi får tilbakemeldinger fra tidlig sesong til sen sesong. I fjor var det 383 medlemmer som svarte på undersøkelsen.

Undersøkelsen (med noen forskjellige spørsmål) blir også sendt til alle våre greenfee/gjeste spillere dagen etter de har spilt på banen. (Sendes automatisk fra Golfbox) Så fra våre gjester får vi mer løpende tilbakemeldinger og kommentarer. Noen er konkrete som vi får gjort noe med, som f.eks «Få et bedre utvalg av utleiekøller» eller «Klubben kan bli mer åpen og informere om andre ting enn aktiviteter og turneringer på hjemmesiden». Som jo har resultert i et forsøk på en spalte hvor Daglig leder informerer. Andre kommentarer er mer «Var vått på banen, som sikkert skyldes at det har regnet», og dermed vanskeligere å gjøre noe med.

Undersøkelsen blir også sendt til alle nye medlemmer 3 mnd etter de har meldt seg inn, slik at de faktisk har noe erfaring med klubben før de svarer. Det sendes også en egen undersøkelse til alle medlemmer som melder seg ut.

Summen av alt dette blir masse data og en kan analysere seg til absolutt alt. F.eks var de mest fornøyde gjestene i Juni Menn med mellom 18-25 i hcp mellom 20-30 år. De fleste av dem har spilt banen mer enn 5 ganger og 50% av dem vil anbefale klubben videre. I forhold til samme periode i fjor (Juni) så viser svarene at gjestene i år er mer fornøyd med restauranten og mottakelsen i Proshop. Mange av spørsmålene går også direkte på hvordan en opplever banen. Greenene scorer bedre enn Juni i fjor, mens fairwayene og rough scorer dårligere. Letetid etter baller har gått opp, men en får lettere starttid når en ønsker og det er bedre flyt på banen. Slik kan en sammenligne måned for måned, år for år og også mot andre klubber. Sola Golfklubb skal ligge øverst i landet når det gjelder Bane, Treningsfasiliteter, Restaurant, Mottakelse og Proshop, noe vi også gjør.

I og med at vi nå har såpass lang erfaring med systemet så reiser jeg også rundt og informerer om systemet til andre klubber. Jo flere klubber som bruker det, jo bedre sammenligningsgrunnlag vil en få og en kan da også velge seg et utvalg av klubber som en ønsker å sammenligne seg med. Det er viktig med tilbakemeldinger fra alle medlemmer og ikke bare de som bruker klubben daglig eller som roper høyest. Til det er systemet helt glimrende og jeg håper at vi kan få opp svarprosenten ytterligere slik at vi klarer å forbedre oss på områder som medlemmer og gjester etterlyser, samt at vi klarer å opprettholde de områder hvor vi pr i dag er ledende.

Har du spørsmål eller ønske om hva jeg skal skrive om fremover så send meg bare en mail eller kom innom kontoret.

André