Bent Bærheim og Kjell Sandanger har jobbet som greenkeepere på hhv Solastranden og Forus siden oppstart av golfklubbene og har bidratt enormt til den kvalitet og utforming vi har på våre baner idag. På et arrangment på torsdag sammen med styret og ansatte så ble de overrekt hver sin spesiallagde statue fra kunstneren Gøril Førsund som takk for uvurdering innsats og bidrag til Sola Golfklubb. Begge har også fått livslangt medlemskap i klubben og vi ønsker dem alt hell og lykke som pensjonister.