Bli med å slå ut våre nye Titleist rangeballer ut på driving range!

Mandag kl. 10 og kl. 15 blir det satt ut pyramider med helt nye Titleist Tour Practice Range baller på gressrange Forus.

Det koster ikke noe og det er bare å komme ut og slå dem ut.

Det settes opp 18 stk pyramider kl. 10 og kl. 15 både mandag og tirsdag. Fra onsdag vil resterende baller bli lagt i ballautomaten. En vil da når en tar ut en korg få blanding av Callaway baller og Titleist baller. Planen er at i løpet av en 3 års periode så skal det kun være Titleist baller på driving range.

Minner også om at rangeballer kun skal benyttes på driving range. Tyveri av baller kan og vil bli politianmeldt og en utestenges fra driving range for en periode. Ser du noen som tar med seg rangeballer vekk fra driving range, gi gjerne beskjed direkte eller til Proshop.