DET BLIR SHOTGUNSTART  KL. 10.00 OG VI SPILLER STABLEFORD

STARTKONTINGENT KR. 125, SOM INKLUDERER BÅDE GLØGG, PEPPERKAKER, GRØT OG PREMIERING.

MAKS. 40 SPILLERE/DELTAGERE. «FØRSTE MANN TIL MØLLA» GJELDER. VI STILLER SELVSAGT I NISSELUE M.M. 

BLIR VÆRET FOR DÅRLIG, BLIR DET «INNEKOS» FRA KL. 12.00.  VEL MØTT!