DET BLIR SHOTGUNSTART  KL. 10.00 OG VI SPILLER STABLEFORD

STARTKONTINGENT KR. 125, SOM INKLUDERER BÅDE GLØGG, PEPPERKAKER, GRØT OG PREMIERING.

MAKS. 40 SPILLERE/DELTAGERE. “FØRSTE MANN TIL MØLLA” GJELDER. VI STILLER SELVSAGT I NISSELUE M.M. 

BLIR VÆRET FOR DÅRLIG, BLIR DET “INNEKOS” FRA KL. 12.00.  VEL MØTT!