Nedbør

«Er det bløtt på banen?»

Spørsmålet kommer både på mail, på telefon og i Proshop. Greener og teesteder er helt strålende svarer vi til tross for at vi stadig setter nye nedbørsrekorder. Lokal måling på banen viser ca 180mm i Juli, Yr viser ca 120mm. Og om ikke det var nok, så kom det ca 120mm i Juni også.

Jeg pleier å svare at Sola GK er en av de best drenerte banene i landet opp til ett visst punkt. Banen ligger på leirgrunn og fungerer som en svamp. Fram til svampen er full så suger den til seg vann og fremstår ikke som våt i det hele tatt. Men når svampen er full av vann, så hjelper ikke all verdens drenering, den er mettet.

Vannet fra Golfbanen må ut i Foruskanalen, og flere steder så ligger golfbanen under Foruskanalen, så vi må pumpe vannet opp og ut. Mange husker kanskje for noen år siden når denne pumpen ble ødelagt. DA var det vått på banen.

Men greener og teesteder er helt strålende.

Men det som også er interessant å se er at banen har jo aldri fått tid til å tørke opp. Den har vært det jeg sier som «mettet» i hele Juni og Juli grunnet at vi aldri har hatt mer enn 3-4 dager med opphold. Og en mettet svamp trenger ca 4-7 dager for å tørke skikkelig.

Banen er også et levende produkt. Tenk bare på foran fairwaybunker på Hull 2. Vi har jo ikke hatt problemer her tidligere (hvertfall ikke etter alle slukene kom på plass), men plutselig så stod det jo her et vann i fjor. Når vi fikser drenering ett sted, så dukker vannet opp et annet sted. Røtter fra trær vokser inn i dreneringsrør og sluker blir tett. Dette er arbeid som aldri blir ferdig og vi skulle gjerne hatt ressurser til et eget dreneringsteam blant banemannskapet som kun jobbet med dette. Selv da hadde vi nok aldri blitt ferdig.

For ca 20-25 millioner klarer vi å dresse alle fairwayene med sand. Gjør vi det må vi i tillegg lage vanningsanlegg til fairwayene og legge nye dreneringsrør. Tar vi ekstra i og dresser også rough og gjør nødvendige oppgraderinger på pumper, vann, rør etc, så snakker vi fort rundt 100 mill. Men da kan vi ha en tørr bane hele året. (Så blir det en ekstrakostnad hvert påfølgende år på ca 2-4 millioner bare med årlig dressing av fairwayer) Samt at vi vel også må stenge for å så nytt gress på fairwayene.

Men greener er teesteder er helt strålende.