Styret inviterer til et medlemsmøte i Golfstuen på Forus, tirsdag 14.11 kl. 19:00.

Her vil en ha en kort agenda og åpne for spørsmål og innspill fra medlemmene.

Det som blir presentert vil være:

  • Banestatus. Hva er gjort og hva skal gjøres i høst/vinter
  • Resultater fra medlemsundersøkelsen.
  • Aktiviteter i vinter. Hva kan en være med på?
  • Foreløpig status økonomi.

Det blir servert kaffe.

Håper å se flest mulig tilstede.