Fra og med torsdag 07.05 innføres en ny, midlertidig, lokal regel på både Solastranden og Forus.

Plassering av ball i bunker

Spiller kan ta fritak uten straff ved å plassere ball en køllelengde fra der ballen ligger.

  • Kan ikke plasseres nærmere hullet
  • Kan ikke plasseres ut av bunker

Fremgangsmåte for plassering henvises til regel 14.2(b) og 14.2(e)

Runden er fortsatt handicap tellende.

Oppfordrer om å fortsatt bruke føttene til å rengjøre bunker etter bruk frem til en igjen kan legge raker i bunkere.