Det er nå flere ledige tralleskap på Forus i de forskjellige trallehus.

Det er også ledige bagskap i Garderoben

Les mer om tralleskapene og leie her.

Ta kontakt hvis en ønsker å leie.