NGF sine restriksjoner for spill på norske golfbaner under korona situasjonen er nå klar og ligger klar på hjemmesiden. Les dem her

Vi ber alle medlemmer sette seg inn i disse reglene og følge dem nøye for at en ikke skal trenger ytterligere restriksjoner.

Klubben er meget godt fornøyd med at både NGF, NIF og Norske helsemyndigheter ser fordelen av å kunne ha åpne golfbaner samtidig som en ikke står for en potensiell smittekilde og at våre medlemmer og gjester tar nødvendige forhåndsregler for å kunne holde golfbanen åpne.