Det er nå kun ca 60 medlemskap med Fritt spill tilgjengelig før en innfører ventelister i Sola Golfklubb. Styret har vedtatt å sette tak på 1800 aktive medlemmer med Fritt spill på begge baner.

Vi avsluttet fjoråret med 2923 medlemmer og ca 260 medlemmer meldte seg ut før årets sesong. Så langt i år har vi fått 347 nye medlemmer, som gjør at vi nå er over 3000 medlemmer i klubben som vi kan fordele slik:

  • Fritt spill voksen (1740 stk)
  • Junior under 21 år. (400 stk)
  • Kursdeltakere første 3 år (328 stk)
  • Greenfee/passiv (450 stk)
  • Sola/Solastranden spillerett en bane (89 stk)

Vi er i en heldig situasjon som gjør at vi har to meget gode baner å spille på. Over hele året så fordeles antall spilte runder ganske jevnt mellom banene (Solastranden 55% og Forus 45% av total) Mens i månedene Mai-August er det motsatt med Forus 55% og Solastranden 45%.

I Mai satte vi ny rekord med antall spilte runder i løpet av en måned med hele 11098 bestilte runder i tillegg til turneringsrunder. Utnyttelsesgraden i Mai totalt for begge baner var 53% og hadde et starttidsbelegg på 75%. (For at utnyttelsgraden skal være 100% så må det være 4 spillere i hver flight hele dagen. For at starttidsbelegget skal være 100% må det være minimum 1 spiller i hver flight hele dagen). På Forus (Solastranden) i Mai var utnyttelsgraden 61% (46%) og starttidsbelegget 82% (69%).

Under ser du hvordan starttidsbelegget på Forus var i Mai måned fordelt over ukedager og tidspunkter på dagen.

Som en ser så er belegget mellom 90 og 100% i helgene og på ettermiddagen som er i de perioder flest medlemmer ønsker, og har mulighet til å spille. Nå var det veldig fint vær i Mai, mange fridager og flotte baner som gjorde det til en fantastisk start på sesongen. Men det viser jo også at når mange ønsker å spille samtidig så kan det bli vanskelig å finne starttid om en ikke planlegger.

Det ble innført obligatorisk starttidsbekreftelse for å redusere antall bookinger som ikke blir brukt og da frigjøre starttider til de som faktisk skal spille. Det er ikke nok å bestille en starttid 5 dager i forveien, en må også bekrefte at en skal bruke den for å unngå at det går ut 2er og 3er baller når det på bookingen er fullbooket. Her ser vi tydelige resultater allerede og en kan nå samme dag få ledige starttider fra de som melder seg av og det er mulig for flere å være spontane og ta en golfrunde. Kjempebra

Vi er fortsatt avhengige av å rekruttere nye golfere, men vi har i år redusert antall kurs og vil sette tak på ca 150 kursdeltakere. (Til sammenligning hadde vi ca 250 på kurs i 2023) Første året etter kurs får deltakerne tilbud om fritt spill kun på Solastranden etter de også har gjennomført spill med faddere. Vi vet også at ikke alle kursdeltakere blir medlem og i løpet av de 3 årene de har rimeligere kontingent er det også flere som faller fra. Men vi har satt som mål at 50 stk hvert år skal gå fra kurskategori over til vanlig hovedmedlem

En har også forhørt seg med andre golfklubber i landet som har stoppet inntak av nye medlemmer. Som regel så setter en ikke tak på totalt antall medlemmer, men antall aktive medlemmer med fritt spill. Selv om vi har to 18 hullsbaner så er det ikke like lett som da å si at vi kan sette dette taket dobbelt så høyt som andre klubber med bare en bane. F.eks har Stavanger tak på 1800 medlemmer inkludert Juniorer.

Men for 2024 vil vi nå sette et tak på maksimalt 1800 aktive medlemmer med fritt spill. Dvs vi har plass til ca 60 nye medlemmer ut året. Juniorer under 21 år setter vi ikke begrensninger på, og det er heller ikke begrensninger på antall greenfeemedlemmer. Fra kursdeltakere ønsker vi årlig at 50 stk blir aktive hovedmedlemmer fremover og disse kommer da i tillegg frem til vi evt når 2000 aktive medlemmer med fritt spill.

Målet er ikke flest mulig medlemmer, men flest mulig fornøyde medlemmer. Da må vi sørge for at vi fortsatt har det beste tilbudet i landet og mulighet til å spille golf når medlemmene selv ønsker. Med å sette dette taket på antall medlemmer så vil vi fortsatt sammenlignet med andre klubber ha flere tilgjengelige starttider fordelt på begge baner. Vi fortsetter med spillegarantien som gjør at en ikke vil ha turneringer på begge baner samtidig og det vil alltid være mulig å booke en starttid på en av våre baner.

Heldige er vi som får oppleve ekte golfglede i Sola Golfklubb 🙂