Grunnet Norges Idrettsforbund (NIF) sitt vedtak om stans i all idrettslig aktivitet fra 12.03 så ble Sola Golfklubb sine baner, driving range og Proshops stengt fra 14.03.

Administrasjon i klubben har løpende dialog med Norges Golfforbund (NGF), Norsk Greenkeeper Association (NGA) og Golf Administrasjons Forening (GAF). Disse foreningene har opprettet en beredskaps stab som skal bistå golfklubbene og rådgi NGF i deres arbeid opp mot NIF og norske helsemyndigheter. I denne beredskaps staben er Sola GK representert og det jobbes for at man kan åpne for golfspill så snart dette anses som forsvarlig og i tråd med retningslinjer fra norske helsemyndigheter. I tillegg har styret hatt dialog med kommunelege i Sola kommune om mulighet for å åpne banene. Klubben har så langt valgt å følge NGF og NIF sin anbefaling om stenging frem til 26.03, og opptre ansvarlig og solidarisk med gitte anbefalinger.

Klubben har også tatt grep for å sikre egen likviditet og videre forsvarlig drift ved følgende aksjoner.

  • Avdragsfrihet på lån og leasingforpliktelser
  • Permittering av ansatte
  • Ingen bruk av innleid personell
  • Stengt klubbhus og fasiliteter

Det er sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte og man har permittert ansatte på grunnlag av risiko for smittespredning og at man kun utfører oppgaver man må utføre for å ivareta kritiske oppgaver. Det er nå kun minimumsbemanning på de fleste områder. Klubben håper selvsagt å kunne ha alle ansatte tilbake på jobb innen kort tid. Eventuelle spørsmål og henvendelser kan rettes til post@solagk.no

Koronaviruset vil ha økonomiske konsekvenser for klubben og en håper for forståelse for de tiltak som har blitt gjennomført og eventuelle ytterligere tiltak som må gjennomføres hvis situasjonen blir langvarig.

Styret i Sola Golfklubb