Kjære golfere!

Det hersker unntakstilstand i Norge og store deler av verden for tiden. Mange opplever usikkerhet omkring sin egen jobbsituasjon og andre føler kanskje frykt for Covid 19 som har gitt mange inntrykk om kaos og død i flere land.

Da har det nok for mange vært mindre vesentlig å tenke på golf, men i et folkehelseperspektiv er det viktig å kunne komme seg ut på tur eller drive med aktiviteter som gjør at man er i fysisk og mental balanse. Vi må bare sørge for at vi tar litt andre forhåndsregler enn vanlig.

Klubbene har øvd et massivt press og bidratt sammen med forbundet for å finne løsninger og utforme et regelverk slik at Helsedirektoratet og NIF kunne lette på forbudet mot organisert idrettslig aktivitet. Daglig Leder og undertegnede hadde senest i går nettmøte med NGF hvor de redegjorde for den aktiviteten de har satt i gang den siste måneden for å kunne foreta en begrenset åpning av banene. Jeg kan love våre medlemmer at vi har vært på ballen alle som en for å få til en løsning og det er i dag gledelig å konstatere at det fra i dag av, blir innført lettelser som gjør at Sola Golfklubb igjen kan åpne opp for begrenset spill på banene.

NGF og NIF har møte i dag kl 13 og NGF skal ha styremøte ca kl 14. Styret i Sola Golfklubb skal også ha møte i ettermiddag og da vil de siste oppdaterte retningslinjene for begrenset åpning gjøres klar og blir deretter oppslått på banene og publisert på våre nettsider.

Vi planlegger å åpne Solastranden i morgen 2. april og Forus 3. april. Men mer informasjon om dette kommer fra administrasjon når det er bekreftet.

Jeg vil takke alle ansatte i Sola Golfklubb som hver dag – med redusert personell – har stått på for å redde økonomien, reparere utstyr og gjøre banene klar for spill.

Jeg vil sende en spesiell hilsen til de av dere som har fått sin stilling redusert – helt eller delvis – og takke for den forståelsen dere har utvist i den situasjonen vi har havnet i. Jeg håper vi kan fase hver og en av dere tilbake i en tryggere jobbsituasjon når vi får bedre oversikt over konsekvensene begrenset drift har for økonomien klubben.

Jeg vil også takke alle medlemmene – som jo hver og en utgjør klubben – for den tålmodigheten dere har utvist i denne tiden. Jeg håper medlemmenes lojalitet og klubbens opptreden mot NGF og NIF vil styrke vår søknad om økonomisk kompensasjon som følge av tvunget nedstegning.

God Golf!

 

Mvh

Tom Heradstveit

Styreleder Sola Golfklubb