Torsdag 23.03 kl. 19:00 ble det avholdt infomøte i Golfstuen

Kort oppsummert så var det vel ca 40 fremmøtte som fikk først fremlagt en presentasjon fra daglig leder. Så ble det en drøfting og innspill til styret, komiteer og ansatte. Her kom det flere tips og innspill på hva en kan gjøre fremover.

Her ligger presentasjonen som ble gjennomgått på infomøtet

 • Foreslått baneåpning på Forus i år vil være onsdag 13.04 (såfremt været tillater)
 • Her ser du en liste over utvalgte turneringer for året (men ikke alle)
 • Nye samarbeidsbaner som gir rabatt på greenfee
 • Lanseres ny app fra NGF og GLFR fra 01.05 som vi overta for våre Gobex automater
 • Nye teeskilt vil komme til begge baner i løpet av året
 • Arbeider utført på banene i vinter
 • Prosjekter som er igangsatt eller vil påbegynnes i løpet av året
 • Prosjekt «Ett slag av gangen» kan en lese mer om her
 • Informasjon rundt NGF sitt nye nasjonale kompetansesenter
 • Sola Bistro informerte rundt drift, priser og meny for årets sesong
 • Informasjon fra Damekomite

Både Baneverter, Nybegynnerkomite, juniorkomite og UngVoksen informerte om planer og aktiviteter for året og anbefalte flere medlemmer å engasjere seg som frivillige i komiteene.

Klubben fyller 30 år i år og det vil feires i hele September måned med ukentlige turneringer og en avslutningsturnering med påfølgende fest, lørdag 30.09. Så sett av dato!