Åpner greenene idag? Hvorfor er det vintergreener? Blir det greener i morgen?

Det blir ofte veldig mange spørsmål, spesielt i Proshop, om det spilles på vintergreener eller om når greenene åpner. Ansatte i Proshop har samme informasjon som deg. Dvs de følger med på Banestatus på hjemmesiden og trykker “refresh” titt og ofte. For det første greenkeeperne gjør når det besluttes å åpne greenene, er å oppdatere Banestatus.

Våre greenkeepere er ekstremt kompetente og har full kontroll på våre baner. Klubben har også investert i teknologi med sensorer i greenene som måler alt fra fuktighet og temperatur. På den måten kan greenkeeperne fra over alt i verden sjekke status på greener og ta nødvendige beslutninger for at våre greener til enhver tid skal ha best mulig kvalitet.

Men vi stoler ikke fullt og helt på teknologien, så i tillegg går en ut og sjekker greenene fysisk.

F.eks på en dag som idag, fredag 08.03, så var det -5 grader  kl. 07. Og frosten, den kryper ned i greenene mens det lå et flott rimlag på hele banen. Da var det få spørsmål om hvorfor en spilte på vintergreener. Men kl. 12 samme dag var det blitt nydelig sol og 8 grader i luften. Våren har kommet og en vil spille golf på greener må en jo skjønne!

Men faktum var da at temperaturen i greenene var fortsatt på minus og det var kun det øverste laget som hadde tint. Greenkeeper var ute fysisk og sjekket greenene kl. 12:30 for å se om teknologien tok feil. Det gjorde den ikke, og når en stakk en kniv ned i greenen, så var det frost like under overflaten.

Det å gå på greener, og få nedslagsmerker på greener som er frosne like under overflaten gjør at røttene kan bli skadet og dø. Slike vinterskader på greenene tar lang tid å reparere.

Så grunnen til at greenene stenges på denne tiden er jo for at vi ønsker best mulig forhold også tidlig i sesongen når gresset igjen faktisk begynner å gro. Vi ønsker best mulig spilleforhold og da må vi ta vare på det vi har. Det er som regel kun en kort periode hvor en opplever kulde på morningen og varme på ettermiddagen.

Så hold ut disse få dagene, så blir spilleforholdene betydelig bedre resten av året.