Arbeidet med ny hovedvannledning vest er som mange har sett i gang. Vannledningen fra IVAR skal bores gjennom Kjerrberget og komme ut ved Teestedet på Hull 13 Forus. Det vil i perioden da kunne være bråk fra boring og aggregater.

Selve teestedet vil først bli berørt i Oktober/November. Det legges nytt teested og nytt gress, slik at det skal være fullt spillbart fra neste sesong.

Les mer om vannledninger her