I løpet av 2020 så vil vi få installert Gobex automater, tilsvarende som på Forus, også på Solastranden. En vil da også innføre obligatorisk starttidsbekreftelse for å unngå at en går ut på banen uten å ha bekreftet seg.

Dette vil være til god hjelp for alle og vil sørge for at alle dine runder blir registrert og handicap justert ihht til nytt handicapssystem som også kommer i løpet av 2020.

Dette er en stor investering og vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere som har gjort dette mulig:

  • M2 Tomteutvikling
  • Gjesdal Tak
  • Aase Rør
  • Arvid Lindland