Ekstraordinært årsmøte i Sola GK vedtok enstemming bygging av nytt klubbhus på Solastranden og innendørs treningssenter på Forus. Sammen vil det gi klubben et stort løft og gjør det mulig med helårsdrift på begge anlegg.

Byggene finansieres med ca 1/3 tilskudd fra Sola kommune, 1/3 tilskudd fra tippemidler og 1/3 innbetalt fra våre medlemmer. Innbetaling fra medlemmer ble vedtatt på årsmøtet i februar 2020. Innbetaling vil være på maksimalt kr. 1.500,- og faktureres etter kommune har vedtatt igangsettelse.

Klubben setter stor pris på donasjoner ut over vedtatte innbetalinger. Alle bidrag settes inn på egen konto som går utelukkende til byggeprosjekt. En har også mulighet til å øremerke innbetaling til hhv Klubbhus eller Innendørssenter. Det er opprettet en egen konto til prosjektene og penger kan settes direkte inn til konto 3520.42.58226 i Sparebanken Vest.

Sola Golfklubb er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF). Alle som gir gaver til medlemsklubber i NIF er berettiget til å få fradrag i inntekten på lik linje med gaver til ulike veldedige formål, og etter samme prinsipp som for renteutgifter på lån. Maksimalt årlig beløp som gir rett til skattereduksjon er 40.000 kroner pr skatteyter, men det er selvfølgelig anledning til å gi bidrag også utover dette beløpet.

  • En må da samtidig sende en mail til klubben på post@solagk.no med personalia; navn og personnummer, for at klubben skal få innberettet til ligningsmyndighetene hvem som skal ha skattefradraget.

Har du spørsmål, kontakt administrasjonen ved daglig leder, André Mortensen, på tlf. 908 28 530 eller andre@solagk.no.