Garcia avvikler på Golfbanen


Vi har hatt stor glede av å ha en av distriktets beste restaurant i våre klubblokaler med Restaurant Garcia som har vært en del av Sola Golfklubb de siste 15 årene. Garcia er vel den lengstlevende golfrestauranten i Norge og de skal ha all ære for å ha gitt våre medlemmer og gjester uforglemmelige opplevelser gjennom alle disse årene. 

Restauranten på golfbanen blir avviklet fra 01.01.2019 og siste åpningsdag vil være fredag 21 desember. Medlemmer som har penger på medlemskontoen sin bes bruke disse før dette.
Fremover vil du fortsatt kunne få den velkjente og gode Garcia maten som en alle kjenner, men da på deres restauranter på Stavanger Øst og i Stadionparken på Hinna.

Klubben ønsker fortsatt at våre medlemmer og gjester skal få mat og drikke i klubbhuset også fremover og starter i disse dager å planlegge ny drift i lokalene. Vi ønsker å komme med et nytt og bredt tilbud til gjester med et spesielt fokus på våre medlemmer, men også utvikle videre markedet for forretningslunsj og selskaper som Garcia har klart å skape på Forus. Klubben tar over inventar og mesteparten av utstyret og vil gjøre det lettere for andre til å drifte restauranten i en eller annen form uten for store investeringer.  

Restauranten er viktig for klubbmiljøet og vi ønsker å ha spesiell fokus på og styrke dette igjennom en ny driftsform.

Mer informasjon kommer etterhvert som vi vet mer om ny drift i lokalene.