Golf er en sosial idrett med stor takhøyde og mye glede. Det er mange spillere ute på våre baner og vår holdning, hurtighet, etikette og oppførsel påvirker alle.

En respekterer ikke bare golfreglene og etiketten, men også medspillere og ikke minst våre greenkeepere som holder banene våre i fantastisk stand gjennom hele året. Derfor legger vi alltid på plass våre divots, reparerer nedslagsmerker og kaster ikke fra oss noe på banen. Det kommer alltid medlemmer og gjester bak oss som ønsker like gode spilleforhold som oss. Ingen golfklubber kan ha ansatte som går ut og reparerer nedslagsmerker etter hver flight. Det er vårt eget ansvar å holde banene flotte og ikke forsøpler dem f.eks med søppel, snus, ølbokser eller sneiper.

Vi ønsker og oppfordrer både medlemmer og gjester til å bruke våre fasiliteter for sosialt og hygge både i turneringer som klubben arrangerer, men også egne interne arrangement. Dessverre har vi hatt noen uønskede opplevelser på banene i år hvor en ser at en ikke respekterer verken medspillere, banen, ansatte, restaurant eller klubbhuset. Ofte ser vi at disse hendelsene kommer i sammenheng med en privat turnering hvor en leier buggies og har medbragt alkohol. Vi ser oss derfor nødt til å minne en om visse regler:

  • Det er ikke lov til å kjøre golfbuggies i alkoholpåvirket tilstand. Proshop har all myndighet til å nekte medlemmer og gjester leie bil hvis en ser at de er påvirket eller lasser opp bilen med drikke. Får Proshop melding om slik kjøring på banen vil bilen kunne stoppes og en må fullføre runden til fots.
  • Burde være unødvendig å si, men det er heller ikke lov til å ta med seg medbragt alkohol inn på en restaurant som f.eks Sola Bistro.
  • En golfrunde på Forus skal aldri ta mer enn 4,5 timer å fullføre. Leier en golfbil, så har en 6 timer før bilen stopper. Det skal altså aldri kunne skje at en «går tom for tid» ute på banen og bilen da stopper, men det har dessverre også skjedd flere ganger i løpet av året.
  • Baneverter kan kaste folk av banen hvis en ikke respekterer golfregler, etikette eller folkeskikk.

Ved innrapportert misbruk så har klubben mulighet til å fjerne bookingrettigheter for de det gjelder i opptil 3 mnd. Det vil også bli rapportert til disiplinærkomite/styret, som kan nekte medlemmer videre medlemskap i klubben ved overtredelse.

Bildene under viser hvordan det så ut på Forus banen, garderobe og i golfbiler på lørdag. Dette var gjester som nå har blitt rapportert til sin hjemmeklubb.