Endringer i Golfparken

Sola Golfklubb har en meget god 9 hullsbane på Forus. Den har vært åpen hele året med greener og har vært et godt tilbud til våre medlemmer som ønsker en enkel og rask golfrunde. For noen år siden døpte vi denne om til Golfparken og åpnet også for å kunne spille fotballgolf og Pitch & Putt. Noe som har blitt godt mottatt og Stavanger Fotballgolf har stor aktivitet.

Forus Næringspark eier området som Golfparken ligger i og klubben betaler baneleie. Med klubbens utfordrende økonomi de siste par årene har vi over flere år vært i dialog for å redusere baneleie og gjort en avtale med Forus Næringspark at de kunne overta deler av dette området som Golfparken ligger i.

Forus Næringspark ønsker å få omregulert dette området og tilpasse det til fremtidig reguleringsplan og planlagt busstrassé som går langs Åsenvegen. I første omgang må tomten da forbelastes og dette vil nå bli gjort med masser som blir utgravd fra den nye sykehustomten på Ullandhaug. Stangeland Maskin har fått denne oppgaven, og vil begynne dette arbeidet etter sommeren.

Klubben har fått banearkitekt Svein Olsnes til å tegne om banen til å bli en 6 hulls golfbane, samtidig som en beholder Fotballgolf og Pitch & Putt på et mer kompakt område. Den nye banen vil være bedre tilrettelagt for nybegynnere, kurs og eventer som vi ser en god økning i etterspørselen etter. Konkret så beholdes greenene til tidligere Hull 1, 6, 7 og 9, mens det bygges to nye greener samt noen nye teesteder. Her er tegninger over nye Golfparken Det er også tegnet inn noen ekstra greener for Pitch & Putt, for at de skal ha 9 greener å spille på, men disse vil ikke bli bygget i første omgang.

En ny bane vil være mindre, enklere og kreve mindre ressurser å vedlikeholde, samtidig som vi får redusert baneleie. Kostnadene ved ombygging vil også bli dekket av Stangeland Maskin, slik at klubben ikke vil ha noen kostnader vedrørende dette. Alt i alt tror vi dette på sikt vil være bra for klubben og skape mer aktivitet.

Medlemmer som kun har spillerett i Golfparken vil i perioden få full spillerett på Solastranden. Fotballgolf vil være åpent for spill i hele ombyggingsperioden, mens golfbanen og Pitch&Putt vil stenges i perioder med stor byggeaktivitet. Golfskolen for juniorer i sommer vil ha tilgang på deler av området som vanlig. Arbeidet påvirker ikke treningsområdet.

I løpet av høsten og vinteren vil banemannskapet fullføre endringer og tilpasninger for fairwayer, bunkere etc slik at banen først vil være 100% fra neste sesong. Men vi satser på at alle 6 hull skal være mulig å spille på i løpet av sesongen.