Sola GK ser på mulighetene for å filme og kartlegge golfbanen på Forus.  Dronepiloten er medlem i klubben og opererer dronen på en slik måte at det ikke skal være forstyrrende for golfspillerene.

Han bærer gul vest for å være synlig.  Golfbanen på Forus ligger innen for sikkerhetssonen til flyplassen, og all flyging skjer med klarering fra kontrolltårnet.

Vi er i en startfase og kommer tilbake med resultater utover sommeren.