2020 ble et annerledes år der en ikke fikk lov til å samles i store grupper. Men vi har tro på at det til årets golfsesong vil åpnes opp og at vi igjen kan gjennomføre turneringer, sosiale arrangement, premieutdelinger og samle frivillige og komiteer.

Som et idrettslag med begrensede ressurser er vi avhengig av våre medlemmer for å opprettholde og skape økt aktivitet. Klubben har mange frivillige som gjør en uvurderlig innsats og bidrar til klubbens gode miljø og høye aktivitetsnivå.

Men vi trenger flere frivillige i de fleste komiteer og en sier aldri nei til noen som ønsker å engasjere seg. Se gjennom hva klubben har av komiteer idag og gi beskjed hvis du ønsker å bidra. Enten i en av våre eksisterende komiteer, eller om du ønsker å starte en ny. Klubben vil tilrettelegge for alle gode initiativ.

Trykk her for å se de forskjellige komiteer en kan engasjere seg i