Bygg og anlegg vinter  2017/2018 – FORUS

2017 vil nok også gå inn i historien som «Året det var så vått». Dette medførte store problemer, ikke bare for golferne, men også for oss. Vanskelige arbeidsforhold, ikke bare for klipp og daglig vedlikehold, men også for nyanlegg.

Likevel fikk vi, mye med håndmakt for ikke å lage større spor, gravd opp og fikset tette grøfter. Samtidig fikk vi også lagt ned en betydelig mengde nye sluker. Eksempler her kan være f.eks. hull 1 – 8 – 9 og Driving range.

Ny grøft hull 2 med tilhørende sluker er koblet. Åpen kanal ved back tee for bedre drenering er anlagt.

Åpen kanal er gravd på hull 12 og 18. Disse ligger i OB og vil ikke være i spill, men kun for å lede vann. Derimot er det også laget en åpen kanal på Hull 5 mot Hull 3. Denne vil være i spill og er merket med røde staker.

Alt dette vil gjøre at hvis vi igjen opplever et nedbørsår, så vil banen lettere kunne frakte vekk vannet.

Sikkerheten på hull 14 kom opp som et problem i og med utbygging på naboeiendommen.  Etter diskusjoner med arkitekten vår, ledelsen i klubben, og med BlockWatne som utbygger, ble vi enige om at utslagsstedene på dette hullet måtte flyttes. Tee 48, 51 og 55 ble ferdig i 2017, mens Tee 58 og 63 mangler gress og vil bli klar i løpet av 2018.

 

Bygg og anlegg vinter  2017/2018 – SOLASTRANDEN

Denne vinteren har vi utført et godt stykke arbeid på hull 7 og 8.

Vi har laget en åpen grøft som strekker seg fra vannhinderet ved greenen på hull 1, rundt hele bakkant av greenen på hull 7, krysser tvers over rough område i forkant av tee 42 på hull 8. Videre strekker grøften seg langs flyplassgjerdet ved hull 8 før den krysser over rough område i forkant av tee 50 på hull 8. Deretter ledes grøften i ytterkant langs hele venstre side av hull 7 før den forsvinner ut i kum og ledes under hovedveien mot Solastranden.

Arbeidene er utført etter dialog mellom banearkitekt, banemannskap.

Det er også gjennomført lettere drenering / sluk arbeider på Fairway hull 9. Der er overflatevann ledet via sluk på fairway til kanal langs flyplassgjerde på hull 9.

Det meste av arbeidet er ferdigstilt, men vi vil forsøke å etablere gress i de «sanddynene» som er laget av overskuddsmassene fra grøften.