Handicap

REGULERING AV HCP

Dersom spilleren gjennomfører en runde med inntil 4 slag dårligere enn sitt handicap reguleres ikke handicapet. For 5 slag eller mer enn handicapet reguleres det ”eksakte” handicapet med 0,2. Tillegget gjelder alle kategorier.

Tilsvarende regulerer en seg dersom en har spilt bedre (færre slag) enn sitt handicap. Koeffisientene er imidlertid økende for hver kategori. Koeffisientene skal deretter multipliseres med det antall slag en har slått bedre enn sitt handicap. Summen fratrekkes tidligere handicap. Koeffisientene er:

            Kategori            1            =            0,2

            Kategori            2            =            0,4

            Kategori            3            =            0,6

Eksempel:

Eksakt handicap er 9,3 spillehandicap = 9

Spilleren utfører en runde med 7 slag over par. Handicap reguleres med (9 – 7) * 0,4=0,8. Nytt handicap er 9,3 – 0,8 = 8,5

Spillehandicap er fortsatt 9.

PITCH OG PUTT HANDICAP.

For å kunne bestemme et foreløpig og første handicap må spilleren gjennomføre to tellende runder i konkurranse eller en runde med pro. Antall slag utover 54 pr runde (54 er banens par) legges sammen og deles på to. Tallet som fremkommer er spillerens første hcp.

Eks:           

Runde 1            68 slag            – 54            = 14 slag

Runde 2            71 slag            – 54            = 17 slag

            Nytt hcp =               14 + 17 = 31/2 = 15,5

            Eksakt handicap er 15,5 og spillehandicap er 16.

Høyeste handicap i pitch og putt sammenheng er 21 over par.

Kategorier:            (Benyttes i konkurransesammenheng og ved nedjustering av handicap.)

Handicap            0 – 5             Kategori 1

Handicap            6 – 13           Kategori 2

Handicap            14 – 21         Kategori 3

FRA GOLF HCP TIL PITCH OG PUTT HCP

Som første evaluering kan golfspilleren med sitt hcp omregne til pitch og putt-handicap etter følgende tabell:

Golf-hcp            0, 1, 2, 3            gir pp-hcp            0

”                        4, 5                        ”                    1

”                        6, 7                        ”                    2

”                        8, 9                        ”                    3

”                        10-12                      ”                    4

”                        13-16                     ”                     5

”                        17-20                      ”                    7

”                        21-24                      ”                    9

”                        25-28                     ”                   11

”                        29-36                     ”                   14

Deretter justeres handicapet iht. oppnådde pitch og putt-resultater.