Masterplan

Vedlagte masterplan viser ønsket renovering av banen. Mye har allerede blitt oppgradert, resten tas etterhvert. Områder for renovering er risset inn med rød markering. Dreneringsarbeid utgjør en stor del, men endring av design og utbedring av bunkere, vann og annet er også omfattende på enkelte områder.

Har du innspill til Masterplan eller baneutbedring så ta kontakt med Course Manager eller Banekomite.

Masterplan beskrivelse fra arkitekt(211028 Masterplan Forus 2021):